V listopadu počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 1 395 na celkových 257 187 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na 3,5 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 je to o 11 638 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů zůstal na 3,0 % a podíl žen zůstal na 4,0 %.

smějící se žena s modrou přepravkou
smějící se žena s modrou přepravkou

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 48 okresech, největší v okresech - Jeseník (o 9,7 %), Klatovy (o 9,6 %), Jindřichův Hradec (o 8,4 %), Český Krumlov (o 7,9 %), Znojmo (o 7,1 %), Břeclav (o 5,8 %), Svitavy (o 5,1 %), Prachatice (o 4,6 %).

quote icon

Míra nezaměstnanosti stejně jako v minulém měsíci stagnuje. Na jedné straně řada podniků zastavila z důvodu energetické krize nábor a vyčkává, jak bude vypadat ekonomická situace v prvním kvartálu. Na straně druhé jsou v plném proudu sezónní práce, které zvyšují poptávku po zaměstnancích hned v několika oborech, především v retailu, e-commerce a logistice. Nutno však podotknout, že míra nezaměstnanosti je velmi rozdílná, podíváme-li se na bílé a modré límečky. Zatímco poptávka po pracovnících vykonávajících manuální práci je velmi vysoká a nezaměstnanost v těchto oborech extrémně nízká, u bílých límečků, tedy administrativních pracovníků, manažerů, právníků apod., nezaměstnaných přibývá, a míra nezaměstnanosti tedy stoupá.

Martin Jánský
generální ředitel, Randstad Česká republika

ÚP ČR evidoval k 30. 11. 2022 celkem 291 970 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 5 390 nižší než v předchozím měsíci a o 52 870 nižší než v listopadu 2021. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (10,2), Bruntál (4,6), Most (4,1), Ústí nad Labem (4,0), Opava (3,4), Jeseník (3,3), Děčín (3,3), Sokolov (2,9).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v říjnu v ČR 2,1 %, v EU27 6,0 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,1 % a v EU27 6,0 %.

Ve 3. čtvrtletí 2022 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 39 858 Kč, což je o 2 295 Kč (6,1 %) více než ve stejném období roku 2021. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 17,6 %, reálně tak mzda klesla o 9,8 %. Objem mezd se zvýšil o 7,2 %, počet zaměstnanců vzrostl o 1,0 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 3. čtvrtletí 2022 po očištění od sezónních vlivů 1,8 %.

Medián mezd (34 993 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 6,5 %, u mužů dosáhl 37 530 Kč, u žen byl 32 171 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 18 301 Kč a 62 659 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství

zdroj: MPSV, ČSÚ, ec.europa.eu