V únoru počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 551 na celkových 282 508 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na 3,9 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 je to o 19 075 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů zůstal na 3,6 % a podíl žen na 4,2 %.

 

Photo serie Hospitality
Photo serie Hospitality

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 27 okresech, největší v okresech Rychnov nad Kněžnou (o 3,3 %), Rakovník (o 2,6 %), Pardubice (o 2,0 %), Teplice (o 1,9 %), Mladá Boleslav (o 1,8 %), Přerov (o 1,7 %), České Budějovice (o 1,7 %), Hradec Králové (o 1,6 %).

quote icon

Míra nezaměstnanosti po lednovém zvýšení opět stagnuje. Počátek roku je tradičně obdobím plošných náborů, řada podniků však vzhledem k energetické krizi a nejistotě na trhu práce zastavila nábor a raději vyčkává, jak se bude situace vyvíjet v prvním kvartálu. Některé firmy jsou dokonce nuceny redukovat personální náklady. Do krize jsme však vstoupili se zdravým trhem práce, navíc stále přetrvává hlad po talentech, zejména v technických oborech – nejen v oblasti IT, ale také stavebnictví a strojírenství. Stagnaci či mírný nárůst nezaměstnanosti očekáváme i v následujících měsících, hromadná propouštění a hlubší ekonomická krize tuzemské ekonomiky však dle prognózy Hospodářské komory nehrozí.

Martin Jánský
generální ředitel, Randstad Česká republika

ÚP ČR evidoval k 28. 02. 2023 celkem 283 097 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 1 956 vyšší než v předchozím měsíci a o 80 820 nižší než v únoru 2022. Na jedno volné pracovní místo připadal v průměru 1 uchazeč, z toho nejvíce v okresech Karviná (10,6), Bruntál (5,9), Most (4,7), Ústí nad Labem (4,0), Jeseník (4,0), Děčín (3,9), Opava (3,5), Hodonín (3,2).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v lednu v ČR 2,6 %, v EU27 6,4 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,5 % a v EU27 6,1 %.

Ve 4. čtvrtletí 2022 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 43 412 Kč, což je o 3 188 Kč (7,9 %) více než ve stejném období roku 2021. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 15,7 %, reálně tak mzda klesla o 6,7 %. Objem mezd se zvýšil o 8,9 %, počet zaměstnanců vzrostl o 0,9 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí 2022 po očištění od sezónních vlivů 2,1 %.

Medián mezd (37 463 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 9,0 %, u mužů dosáhl 40 232 Kč, u žen byl 34 554 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 18 666 Kč a 70 514 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství

zdroj: MPSV, ČSÚ, ec.europa.eu