V září počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2 217 na celkových 263 020 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na 3,6 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 je to o 6 640 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 3,1 % a podíl žen zůstal na 4,2 %.

pracovníci ve skladu v živém hovoru
pracovníci ve skladu v živém hovoru

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 57 okresech, největší v okresech - Rychnov nad Kněžnou (o 9,6 %), Domažlice (o 7,1 %), Rakovník (o 6,8 %), Český Krumlov (o 5,2 %), Sokolov (o 4,9 %), Jindřichův Hradec (o 4,8 %), Litoměřice (o 4,6 %), Děčín (o 4,5 %).

quote icon

Míra nezaměstnanosti v září stagnovala, za čímž stojí dynamika několika klíčových faktorů. Různé protichůdné trendy v konečném důsledku vyústily v rovnovážný stav.
Na jedné straně se objevily tlaky vedoucí k potenciálnímu zvýšení nezaměstnanosti. Na úřady práce se obrátilo mnoho absolventů a studentů, kteří nenašli místo na školách nebo ve firmách. S koncem léta také došlo k ukončení sezónních pracovních příležitostí. Dalším důvodem je zpomalení ekonomiky, které vedlo k poklesu objemu zakázek. V důsledku toho společnosti začaly snižovat počty zaměstnanců, a to zejména mezi modrými límečky, tedy pracovníky vykonávající manuální profese.
Na druhé straně byly tyto negativní vlivy vyváženy faktory, které trh práce naopak podporovaly. Blížící se vánoční sezóna s sebou například přinesla zvýšenou poptávku v odvětvích logistiky a e-commerce. Společnosti v těchto segmentech trhu započaly s nábory nových pracovníků, aby byly schopny vyhovět očekávanému nárůstu poptávky.

Martin Jánský
generální ředitel, Randstad Česká republika

ÚP ČR evidoval k 30. 09. 2023 celkem 281 995 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 788 vyšší než v předchozím měsíci a o 24 103 nižší než v září 2022. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (10,0), Bruntál (6,0), Most (4,3), Děčín (3,8), Jeseník (3,5), Ústí nad Labem (3,5), Hodonín (3,2), Opava (3,1).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v srpnu v ČR 2,6 %, v EU27 5,9 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,5 % a v EU27 5,9 %.

Ve 2. čtvrtletí 2023 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 43 193 Kč, což je o 3 101 Kč (7,7 %) více než ve stejném období roku 2022. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 11,1 %, reálně tak mzda klesla o 3,1 %. Objem mezd se zvýšil o 8,3 %, počet zaměstnanců vzrostl o 0,6 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2023 po očištění od sezónních vlivů 1,5 %.

Medián mezd (36 816 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 7,8 %, u mužů dosáhl 39 847 Kč, u žen byl 33 862 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 19 320 Kč a 70 247 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství

zdroj: MPSV, ČSÚ, ec.europa.eu