Praha, 25. května 2015 - Nový zákon o agenturním zaměstnávání přinese českým zaměstnavatelům problémy, protože ztratí potřebnou flexibilitu. To může způsobit nejen zvýšení nezaměstnanosti a snížení růstu ekonomiky, ale i růst šedé zóny zaměstnanosti. Dle propočtů Asociace poskytovatelů personálních služeb může navrhovaná změna legislativy vést ke zvýšení schodku státního rozpočtu až o 7 miliard korun.

 

Kvóty podporují zastřené zaměstnávání

Agenturní zaměstnanci se využívají tam, kde je potřeba pokrýt sezónnost, jako například v oblasti logistiky při náporu před Vánoci, nebo pro flexibilní vykrytí zakázek, které firma nemůže predikovat.

„Zavedením kvót by se současná flexibilita pracovního trhu výrazně narušila a dala by prostor šedé zóně zaměstnanosti. V ČR se už teď v široké míře provozuje tzv. zastřené zaměstnávání (tj. bez licence), například pomocí družstev, smluv o dílo, švarc systému či jiných forem obcházení zákona,“ uvedla Jaroslava Rezlerová, prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS), a dodala: „To by dále prohloubil i zákaz řetězení pracovních poměrů na dobu určitou. Agentury práce nemohou ve většině případů agenturní zaměstnance umístit jinak, než právě na dobu určitou. Tento zákaz by tedy byl v podstatě likvidační.“

Agentury vytváří nová místa

Dle Hany Púllové, ředitelky personální agentury Randstad, která patří ke členům APPS, vytváří agentury pracovní místa, která by jinak neexistovala. Ze zprávy společnosti Randstad Report on Flexibility at Work 2014 (Zpráva o flexibilitě v práci 2014) totiž vyplynulo, že nemožnost agenturního zaměstnávání by až v 62 % případů vedla k tomu, že by daná pracovní pozice vůbec nevznikla.

 „V pouhých 26 % případů by firmy sáhly k nabídce trvalého pracovního poměru, a to je opravdu málo,“ okomentovala Hana Púllová.


Zdroj: Adapting to Change, BCG & Ciett, 2012

Z nedávného šetření jiného člena APPS, personální agentury Grafton Recruitment, vyplývá, že více než třetina populace již má s agenturním zaměstnáváním zkušenost, ve většině případů pozitivní. I to je důvod, proč Češi nemají problém s akceptací této formy zaměstnávání: „Téměř 80 % lidí, kteří byli v minulosti zaměstnaní přes pracovní agenturu, má s touto formou zaměstnání dobrou nebo spíše dobrou zkušenost. Mezi nejčastěji uváděná pozitiva patřilo pravidelné vyplácení mzdy, dobrá pracovní příležitost a dobré chování agentury. Z šetření dále vyplynulo, že tři čtvrtiny Čechů by bylo ochotno přijmout práci jako agenturní zaměstnanec,“ přiblížil Jonathan Hill, ředitel Grafton Recruitment.

České agentury zaměstnávají zhruba 1 % lidí

V Evropě v současné době působí přes pracovní agentury 1,7 % lidí z pracující populace, v České republice jde asi o 0,9 procenta (z toho přes APPS cca 0,5 %). Dle statistky Grafton Recruitment poptávka po agenturních zaměstnancích za poslední rok vzrostla o 18 %. Velcí čeští zaměstnavatelé, především z řad výrobních či logistických firem, mají v průměru 20 % zaměstnanců najatých přes agenturu. V loňském roce našlo přes agentury práci přes 250 000 Čechů, stále je však v tomto ohledu ČR pod evropským průměrem.

Dle údajů asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS) působí v České republice 1.585 pracovních agentur. Členové APPS, kterých je 25, zaměstnávají více než polovinu všech agenturních pracovníků v ČR.

Při mediánu platu manuálních pracovníků v roce 2014, který byl 19.267,- Kč a počtu 49.233 přepočtených agenturních zaměstnanců (FTE), odhaduje APPS  výpadek státního rozpočtu pro rok 2016 (a to bez zahrnutí vlivu následně vyplácených podpor v nezaměstnanosti a sociálních dávek) ve výši 7,02 mld. Kč. Tento schodek bude způsoben přesunem pracovní sílyz regulovaného a legálního trhu do šedé zóny ekonomiky, čímž bude následně omezen i vznik nových pracovních míst.

O APPS:

APPS je aktivní seskupení agentur práce, které se snaží vytvářet podmínky pro úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních sil v České Republice, byla založena v roce 2002. Mezi naše členy patří jak nadnárodní společnosti, tak i menší lokální agentury. Členové APPS poskytují svým zákazníkům vysokou kvalitu nabízených služeb v pracovně právní  oblasti a přistoupili k Etickému kodexu Asociace.

Členové APPS mají více než 50% podíl na celkovém trhu agenturního zaměstnávání. Za rok 2014 přidělili členové APPS v součtu práci téměř 100 tisícům lidem. APPS pořádá odborné semináře, konference, je partnerem veletrhů a dalších akcí. APPS je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR, Asociace pro kolektivní vyjednávání a pracovní vztahy, Evropské asociace agentur práce Eurociett a Mezinárodní asociace agentur práce Ciett. 

Pro více informací kontaktujte:

Alžběta Honsová

Marketing & Communication Manager

Tel: +420 602 228 199