Praha, 27. leden 2014 – Podle výsledků nejnovějšího průzkumu Workmonitor společnosti Randstad většina českých zaměstnanců nevěří ve zlepšení ekonomické situace v roce 2014. I přesto více jak třetina očekává v příštím roce navýšení vlastních příjmů. Ve srovnání s obyvateli ostatních evropských zemí se Češi tolik neobávají o své pracovní místo v souvislosti s přílivem pracovníků z ciziny. Spíše si stěžují na nedostatek zájmu zaměstnavatele o jejich další vzdělávání a nemožnost odpoutat se od pracovních povinností alespoň během dovolené.

Cizince v týmu víte třetina zaměstnanců

Čeští zaměstnanci mají dle výsledků průzkumu Randstad Workmonitor otevřený postoj vůči cizincům pracujícím v České republice; pro 85% zaměstnanců nepředstavují cizinci žádné ohrožení z hlediska jistoty jejich zaměstnání. 28 % Čechů říká, že možnost spolupráce s lidmi ze zahraničí je pro ně přidanou hodnotou, 12 % dotazovaných si navíc pochvaluje, že se díky nim dokonce zlepšilo jejich pracovní prostředí.

„Multikulturní prostředí v práci přináší rozmanitost a inspiraci, rozvíjí tzv. měkké dovednosti jako je umění naslouchat, komunikovat a tolerovat jiné názory, pomáhá odbourávat předsudky,“ říká Hana Púllová, generální ředitelka společnosti Randstad.

Migrantů se obává jen 13 % lidí

Pouze 13 % českých zaměstnanců zmínilo, že vzhledem k příchodu imigrantůpociťují větší obavu o své pracovní místo. To je ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi jen malý zlomek obyvatel.

Například v Británi se díky přílivu přistěhovalců o svůj post bojí 29 % pracujících, ve Švýcarsku, Španělsku nebo Francii ze stejného důvodu pociťuje nejistotu čtvrtina všech zaměstnaných.

Podle Hany Púllové je důvodem i to, že Česko nebylo vystaveno nijak silné migrační vlně: „Počet cizinců zaměstnaných v ČR posledních letech spíše nijak neroste. Polovinu z nich navíc tvoří občané Slovenské republiky, které díky jazykové a kulturní blízkosti nevnímáme jako cizí.“

V roce 2014 více odpočinku a vzdělávání

Ani v průběhu svátků a dovolených se mnoho zaměstnanců nedokáže plně odpoutat od svých pracovních povinností. 38 % Čechů říká, že si vždy alespoň udržuje přehled o tom, co se v práci děje, 32 % dokonce přiznalo, že i během volných dnů neustále kontrolují pracovní maily. 

Není divu, podle výsledků průzkumu Randstad Workmonitor téměř čtvrtina zaměstnavatelů od svých zaměstnanců očekává, že jim budou kdykoliv k dispozici, a to i během dovolených.

Téměř tři čtvrtiny všech zaměstnanců říkají, že se v loňském roce sami snažili zlepšit svou kvalifikaci. 60 % dotazovaných absolvovalo buď odborné školení, nebo nějaké další vzdělávání. Přesto si více jak polovina postěžovala, že jim jejich zaměstnavatel nedal k dalšímu profesnímu vývoji dostatečný prostor. 

Jen třetina účastníků průzkumu Workmonitor předpokládá, že se ekonomická situace v České republice v roce 2014 zlepší, téměř polovina se naopak obává zhoršení. Více jak třetina dotazovaných i přesto očekává navýšení vlastních příjmů, a to v podobě jednorázové odměny za pracovní výkony v roce 2013 (37 %) nebo zvýšení mzdy (36 %). 

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad:

Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, následovalo jeho uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 32 zemí po celém světě, pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce.  

Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto vlnu Randstad Workmonitor průzkumu proběhla v období 25. října – 18. listopadu 2013.

O společnosti Randstad:

Společnost Randstad je druhým největším poskytovatelem personálně - poradenských služeb na světě. Má zastoupení ve 39 zemích, kde ve 4500 pobočkách pracuje 29 500 zaměstnanců. Portfolio služeb Randstad zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání, vyhledávání zaměstnanců na stálé pracovní úvazky, inhouse řešení a služby v oblasti HR. Randstad patří mezi top tři hráče na trhu v Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii, Německu, Argentině, Belgii, Lucembursku, Kanadě, Chile, Francii, Řecku, Indii a Mexiku.

Významné podíly má rovněž na trzích v Austrálii, Japonsku a Spojených státech. V České republice poskytuje služby klientům prostřednictvím 12 poboček. Více informací na www.randstad.cz.  

 

Pro více informací kontaktujte:

Alžběta Honsová

Marketing & Communication Manager

Tel: +420 602 228 199