Průzkum Randstad: Konec pevné pracovní doby, Češi si oblíbili flexibilitu.
Průzkum Randstad: Konec pevné pracovní doby, Češi si oblíbili flexibilitu.

Pracovní a soukromý čas už Češi nevnímají striktně odděleně. Na pracovní telefonáty, e-maily a textové zprávy reaguje mimo svou běžnou pracovní dobu okamžitě 58 % českých zaměstnanců, 44 % je ochotných řešit pracovní záležitosti během svých dovolených a celých 77 % zase občas řeší své soukromé záležitosti během pracovní doby. Vyplývá to z posledního průzkumu Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad.

 Čtyři z deseti oslovených Čechů (42 %) přitom tvrdí, že jejich nadřízený očekává, že budou k dispozici mimo pracovní dobu. To může znamenat, že poměrně velké množství zaměstnavatelů tlačí na pracovníky, aby plnili své úkoly nad rámec běžných povinností, a to včetně víkendů, svátků a dovolených. Češi to ale tak nevnímají, protože ze všech zkoumaných zemí nejméně (17 %) pociťují nátlak řešit pracovní záležitosti během dovolených a volna. Jistě k tomu přispívá i fakt, že se 87 % Čechů, nejvíce ze sledovaných zemí, může během dovolené a volna snadno vzdát svých pracovních povinností.Celých 44 % Čechů navíc uvádí, že jsou ochotni řešit pracovní záležitosti i během své dovolené, protože rádi zůstávají v obraze. ČR v tomto ohledu patří do průměru, extrémem jsou na jedné straně Indové (84 %) a na straně druhé Rakušané (24 %).Prolínání pracovního a soukromého času funguje i obráceně. Z průzkumu totiž vyplynulo, že více než tři čtvrtiny (77 %) českých pracovníků občas během své pracovní doby řeší i soukromé záležitosti. ČR v tomto parametru patří nad průměr, který je celosvětově 67 %, přičemž nejvíce se soukromé záležitosti řeší během pracovní doby v Hongkongu (87 %) a nejméně v Itálii (54 %). „Pozorujeme, že se postupně stírá jasná hranice mezi pracovní dobou a osobním volnem, a to především u kvalifikovanějších a samostatnějších pozic, které to umožňují,“ komentuje Alžběta Honsová, marketingová manažerka české pobočky společnosti Randstad, a dodává: „Zkušenosti ukazují, že je to pozitivní jev jak pro zaměstnavatele, který tímto způsobem dosáhne vyšší efektivity, tak i pro zaměstnance, kteří mají větší pocit svobody a nemusí řešit problémy s vymýšlením dovolené kvůli návštěvě úřadů, třídních schůzek a podobně. Do značné míry k tomuto jevu přispěl i fenomén práce z domu, respektive odkudkoliv, který se stále více rozmáhá.“

18060
18060

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad:

Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, a nyní již zahrnuje 34 zemí po celém světě. Pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor Mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce. Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto čtvrtou vlnu Randstad Workmonitor průzkumu 2019 proběhlo v období od 22. října do 6. listopadu 2019.

O společnosti Randstad:

Randstad je globálním lídrem v segmentu HR služeb a specializuje se na řešení v oblasti flexibility práce a poskytování personálně poradenských služeb. Podporujeme lidi a společnosti v dosažení jejich skutečného potenciálu. Věříme, že nejlépe se toho dá dosáhnout spojením lidského přístupu s využitím nejmodernějších technologií. Naše portfolio služeb zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání a vyhledávání pracovníků na hlavní pracovní poměr, in-house řešení, executive search a komplexní řešení v oblasti HR. V roce 2019 jsme pomohli více než dvěma milionům uchazečů najít smysluplné zaměstnání u našich 280 000 klientů. Dále jsme vyškolili více než 350 000 lidí. Randstad je aktivní ve 38 zemích a v téměř polovině z nich patří mezi top 3 společnosti působící v oboru. V roce 2019 měl Randstad v průměru 38 280 vlastních zaměstnanců a vygeneroval příjmy v hodnotě 23,7 miliard eur. Randstad N.V. byl založen v roce 1960, se sídlem v Diemen (Nizozemí) a je kótován na NYSE Euronext Amsterdam. Pro více informací navštivte www.randstad.com.

Randstad je dvojka na českém trhu, v České republice má 170 konzultantů a poskytuje služby v oblasti agenturního zaměstnávání, procesního řízení lidských zdrojů a vyhledávání lidí na stálé úvazky klientům prostřednictvím 20 pracovišť. Více informací na www.randstad.cz.