Průzkum Randstad: Spokojenost Čechů v zaměstnání roste, přesto práci změnila téměř pětina lidí. Nejméně spokojené zaměstnance má automobilový průmysl a potravinářská výroba 

Z nejnovějšího globálního průzkumu Workmonitor společnosti Randstad vyplynulo, že i když u českých zaměstnanců roste spokojenost se stávajícími zaměstnavateli, pětina si jich aktuálně hledá práci. Během posledních šesti měsíců pak zaměstnavatele vyměnilo 17 % lidí.  Velmi spokojeno se stávajícím zaměstnavatelem je 19 % českých zaměstnanců, celkem spokojeno pak 48 %. Nespokojenost vyjádřilo pouze 5 % respondentů (oproti téměř 9 % v předchozím čtvrtletí). „Rostoucí spokojenost zaměstnanců se zaměstnavateli souvisí s extrémně nízkou mírou nezaměstnanosti a nedostatkem kvalitních pracovníků, která vede zaměstnavatele ke zvyšování platů, rozšiřování zaměstnaneckých benefitů, podpoře jejich rozvoje, novinkám v péči o stávající zaměstnance, důrazu na dobré pracovní prostředí atd.,“ komentuje Hana Púllová, ředitelka české pobočky společnosti Randstad. Míra spokojenosti zaměstnanců se svými zaměstnavateli přitom roste se stupněm dosaženého vzdělání respondentů. Pokud je o obory, tak nejvíce nespokojených zaměstnanců je v automobilovém průmyslu (20 %) a v potravinářské výrobě (20 %). 

Kdo změnil zaměstnavatele a proč?

Během posledních šesti měsíců vyměnilo zaměstnavatele 17 % lidí. Míra fluktuace byla tradičně o něco vyšší u mužů (20 %) než u žen (14 %). Nejčastěji (25 %) měnila práci nejmladší kategorie zaměstnanců ve věku 18 až 24 let a pětina ve věkové kategorii 25 – 34 let. S rostoucím věkem míra fluktuace zaměstnanců klesá. Nejčastějším důvodem k odchodu bylo získání lepších podmínek, osobní touha po změně práce a nespokojenost se stávajícím zaměstnavatelem.

Pokud jde o obory, tak k největší fluktuaci zaměstnanců a změnám zaměstnavatele došlo ve stavebnictví, v těžebním průmyslu (hornictví), zemědělství a lesnictví a tradičně silně fluktuujícím odvětvím byla v sektoru služeb oblast hotelnictví a stravování.

Kdo hledá novou práci?

Aktivně (6 %) a částečně (14 %) si hledá novou práci 20 % dotazovaných, což o je 5 procentních bodů méně než v předchozím čtvrtletí. Nové zaměstnání aktuálně hledají zejména lidé zaměstnaní ve výrobě potravin (20 %) a také v oboru hotelnictví a stravování (20 %).  S rostoucím stupněm dosaženého vzdělání respondentů se již tradičně počet těch, kteří hledají práci, snižuje. 

Zhruba 75 % respondentů (73 % v minulém čtvrtletí) je přesvědčeno, že by našli srovnatelnou práci u jiného zaměstnavatele a 85 % dotazovaných (80 % v minulém čtvrtletí) je přesvědčeno, že by si našli jinou práci u jiného zaměstnavatele. V oboru IT je o tom přesvědčeno 100 % respondentů.