Randstad News - rychlé zprávy ze světa práce 

V prosinci celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl na 215 532 a podíl nezaměstnaných osob se zvýšil na 2,9 %. Počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na konci měsíce Úřadem práce ČR byl o 18 243 vyšší než na konci listopadu, ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 pak nižší o 16 002 osob. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 2,8 % a žen na 2,9 %.

Množství hlášených volných pracovních míst vzrostlo na 340 957, což je o 2 287 více než v předchozím měsíci a o 16 547 více než v prosinci 2018. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,6 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (5,5), Jeseník (3,4), Sokolov (3,3), Hodonín (2,7), Znojmo (2,6), Děčín, Bruntál a Blansko (všechny 2,5).

„Po vánočních svátcích se poptávka po pracovnících snižuje a mnoha lidem v prosinci navíc skončily pracovní smlouvy. Na úřadech práce se tak na přelomu roku již tradičně objevuje větší počet zájemců než obvykle. Nejedná se ovšem o dlouhodobý trend, ale pouze o dočasné zvýšení nezaměstnanosti, které se obvykle rychle srovná. I přesto firmám neustále chybí zaměstnanci. Důvodem je hlavně disproporce mezi tím, jaká místa potřebují obsadit a tím, jaké profily jsou na trhu k dispozici. Zaměstnavatelé nejvíce žádají specialisty na technické pozice a pracovníky v oboru IT, u nekvalifikovaných prací pak hlavně dělníky a operátory v oblastech logistiky a výroby. Kvalifikovaných pracovníků pro tyto pozice je nedostatek a u manuálních profesí se zase nepotkávají mzdová očekávání lidí s nabídkou zaměstnavatelů. Mnoho lidí se naopak snaží najít uplatnění v oblasti administrativy, kde je uchazečů přebytek a společnosti si mohou vybírat,” říká Jacek Kowalak, generální ředitel české pobočky společnosti Randstad.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší v okresech – Prachatice (o 37,3 %), Jeseník (o 35,6 %), Jindřichův Hradec (o 34,9 %), Svitavy (o 29,2 %), Chrudim (o 25,5 %), Klatovy (o 23,1 %), Břeclav (o 22,1 %), Bruntál (o 19,4 %), Písek (o 18,8 %) a Strakonice (o 18,2 %).

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 31 okresů, nejvyšší byl v okresech Karviná (6,7 %), Bruntál (5,6 %), Znojmo (5,2 %), Ostrava-město (5,1 %), Jeseník (5,0 %), Chomutov (4,9 %), Hodonín (4,7 %) a Most (4,6 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Praha–východ  (1,1 %), Rychnov nad Kněžnou (1,3 %), Praha-západ (1,4 %), Pelhřimov (1,5 %), Benešov (1,6 %) a Mladá Boleslav (1,7 %).

Sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti v ČR podle posledních údajů EUROSTATU činila v říjnu 2,2 %, v EU28 pak 6,3 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti dosáhla v ČR 2,2 % a v EU28 6,3 %. 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda* ve 3. čtvrtletí 2019 vzrostla proti stejnému období předchozího roku o 6,9 %, reálně se zvýšila o 4,0 % a činila celkem 33 697 Kč. Medián mezd se rovnal 29 549 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství.

Zdroj: MPSV, ec.europa.eu