pozice ve středním a vyšším managementu a netechnických oborech ubývají
pozice ve středním a vyšším managementu a netechnických oborech ubývají

Nezaměstnanost v Česku v březnu klesla o desetinu bodu a počet volných míst dál převyšuje množství evidovaných uchazečů o práci. Povaha nabízených pozic a celkové požadavky zaměstnavatelů se ale mění. Ubývají místa ve středním a vyšším managementu a roste zájem o absolventy technických oborů.

V březnu počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 4 847 na celkových 306 616 a podíl nezaměstnaných osob se snížil na 4,2 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 je to o 80 938 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 4,1 % a žen zůstal na 4,4 %.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 13 okresech, největší v okresech - Most (o 3,4 %), Sokolov (o 1,8 %), Cheb (o 1,7 %), Ústí nad Labem (o 1,6 %), Jablonec nad Nisou (o 1,4 %), Liberec (o 1,4 %), Karviná (o 1,3 %), Praha-východ (o 1,2 %).

„Antivirus, diverzifikovaný průmysl, silné zaměření na logistiku a také koncentrace technologických služeb drží českou ekonomiku v běhu natolik, že zvládla absorbovat tisíce lidí, kteří se vinou pandemie ocitli bez práce. Na trhu práce je ale vidět méně otevřených pozic ve středním a vyšším managementu a méně pozic pro absolventy netechnických oborů - firmy velmi racionálně zvažují, do koho se jim vyplatí investovat, a které pozice jsou pro ně do budoucna klíčové. Vlivem skokového zrychlení ve využití technologií dochází velmi rychle k polarizaci trhu práce na profese, které jsou a budou nedostatkové, a na ty, které postupně mizí. Ukazatel míry nezaměstnanosti tak přestává být tím hlavním, co trh práce charakterizuje (minimálně pro zaměstnavatele a pro strategické uvažování o vývoji ekonomiky)," říká Jacek Kowalak, generální ředitel české pobočky společnosti Randstad.

ÚP ČR evidoval k 31. 03. 2021 celkem 338 862 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 8 127 vyšší než v předchozím měsíci a o 3 425 nižší než v březnu 2020. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (12,6), Sokolov (5,5), Jeseník (5,5), Ústí nad Labem (5,0), Bruntál (4,9), Most (4,7), Znojmo (4,6), Děčín (4,3).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v lednu 2021 v ČR 3,4 %, v EU27 7,6 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 3,2 % a v EU27 7,3 % .

Ve 4. čtvrtletí 2020 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 38 525 Kč, což je o 2 363 Kč (6,5 %) více než ve stejném období roku 2019. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,6 %, reálně tak mzda vzrostla o 3,8 %. Objem mezd se zvýšil o 3,5 %, počet zaměstnanců poklesl o 2,9 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí 2020 po očištění od sezónních vlivů 1,9 %.

Medián mezd (32 870 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,4 %, u mužů dosáhl 35 129 Kč, u žen byl 30 281 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 16 356 Kč a 63 781 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství.

Zdroj: MPSV, ec.europa.eu, ČSÚ