V červnu počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 15 520 na celkových 273 302 a podíl nezaměstnaných osob se snížil na 3,7 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 je to o 3 665 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 3,5 % a žen na 4,0 %.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší v okresech - Jeseník (o 17,8 %), Jindřichův Hradec (o 14,7 %), Prostějov (o 11,2 %), Český Krumlov (o 11,1 %), Benešov (o 10,6 %), Prachatice (o 9,8 %), Cheb (o 9,3 %), Břeclav (o 9,3 %).

ÚP ČR evidoval k 30. 06. 2021 celkem 355 612 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 9 008 vyšší než v předchozím měsíci a o 20 708 vyšší než v červnu 2020. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,8 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (10,2), Sokolov (5,3), Most (4,9), Ústí nad Labem (4,9), Bruntál (3,9), Děčín (3,0), Ostrava-město (2,7), Znojmo (2,6).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v květnu v ČR 3,1 %, v EU27 7,1 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 3,3 % a v EU27 7,3 % .

quote icon

Nezaměstnanost se začala poměrně rychle snižovat a zdá se, že se trh práce oproti původním očekáváním svižně vrací k podobnému stavu jako před příchodem pandemie, kdy se zaměstnavatelé o kvalitní pracovníky museli přetahovat. Naprostá většina výrobních firem teď jede na plné obrátky, ale postrádá vhodné lidi. Průmyslové firmy se snaží získat více pracovníků už od konce loňského roku, aby mohly naplnit objednávky a dohnaly přestávku v produkci. Do toho vstupuje i sektor služeb, který teď opět ožívá, ale také v něm chybí pracovní síla. Zaměstnavatelé tak logicky začínají pokukovat po výpomoci ze zahraničí a i přes stále nejistou situaci ohledně COVID-19 se v ČR opět velmi čile rozbíhají nábory cizinců. V tuto chvíli se nejčastěji jedná o pracovníky přicházející z Ukrajiny,

Jacek Kowalak
generální ředitel, Randstad Česká republika

V 1. čtvrtletí 2021 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 35 285 Kč, což je o 1 089 Kč (3,2 %) více než ve stejném období roku 2020. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,2 %, reálně tak mzda vzrostla o 1,0 %. Objem mezd se zvýšil o 1,7 %, počet zaměstnanců poklesl o 1,4 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy v 1. čtvrtletí 2021 po očištění od sezónních vlivů 0,6 %.

Medián mezd (29 867 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 2,5 %, u mužů dosáhl 32 235 Kč, u žen byl 27 237 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 15 430 Kč a 56 423 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství

zdroj: MPSV, ČSÚ, ec.europa.eu