V dubnu počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 8 740 na celkových 297 876 a podíl nezaměstnaných osob se snížil na 4,1 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 je to o 43 836 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 3,9 % a žen na 4,3 %.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 5 okresech, největší v okresech - Karviná (o 3,4 %), Ústí nad Labem (o 2,0 %), Most (o 1,9 %), Mělník (o 0,5 %), Kladno (o 0,2 %).„Rychlé nasazení moderních technologií do firem během pandemie zahýbalo pracovním trhem. Na jedné straně otevřelo dveře ke vzniku nových pozic a zvýšilo již tak rostoucí poptávku po lidech s technickým zaměřením, na straně druhé pak snížilo poptávku po některých typech pracovníků, kteří budou při hledání uplatnění čelit stále větším obtížím. To se týká hlavně pozic v administrativě, službách či financích, které jsou založeny na repetitivních nebo administrativních úkonech. Jedinou možností, jak se mohou pracovníci na těchto pozicích do budoucna ochránit před hrozbou propouštění, se stane rekvalifikace. Pandemie změnila i přístup samotných pracovníků. Podle našich průzkumů teď lidé, zejména pak bílé límečky a pracovníci na kvalifikovaných pozicích, kladou mnohem větší důraz na jistotu zaměstnání a nemají příliš velkou odvahu práci měnit. A to pro řadu firem, které posilují své týmy, představuje velký problém, protože se jim nedaří nabírat nové zaměstnance," říká Jacek Kowalak, generální ředitel české pobočky společnosti Randstad.

ÚP ČR evidoval k 30. 04. 2021 celkem 343 407 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 4 545 vyšší než v předchozím měsíci a o 10 659 vyšší než v dubnu 2020. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (12,5), Sokolov (5,1), Ústí nad Labem (5,0), Most (4,8), Bruntál (4,7), Jeseník (4,6), Děčín (3,9), Znojmo (3,1).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v březnu v ČR 3,4 %, v EU27 7,5 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 3,2 % a v EU27 7,3 %.

Ve 4. čtvrtletí 2020 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 38 525 Kč, což je o 2 363 Kč (6,5 %) více než ve stejném období roku 2019. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,6 %, reálně tak mzda vzrostla o 3,8 %. Objem mezd se zvýšil o 3,5 %, počet zaměstnanců poklesl o 2,9 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí 2020 po očištění od sezónních vlivů 1,9 %.

Medián mezd (32 870 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,4 %, u mužů dosáhl 35 129 Kč, u žen byl 30 281 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 16 356 Kč a 63 781 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství.

Zdroj: MPSV, ec.europa.eu, ČSÚ