Randstad News - rychlé zprávy ze světa práce 

V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání

vzrostl na 230 022 a podíl nezaměstnaných osob se zvýšil na 3,1 %. Počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na konci měsíce Úřadem práce ČR byl o 14 490 vyšší než na konci prosince, ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 pak nižší o 15 035 osob. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 3,1 % a žen na 3,0 %.

Množství hlášených volných pracovních míst vzrostlo na 341 391, což je o 434 více než v předchozím měsíci a o 9 938 více než v lednu 2019. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,7 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (5,9), Jeseník (3,7), Sokolov (3,5), Děčín (3,0), Znojmo (2,9), Hodonín, Ústí nad Labem a Bruntál (všechny 2,8).

„Pokud srovnáme situaci v České republice s útlumem, který nastal například v Německu, máme stále výhodu v tom, že se u nás zvýšení nezaměstnanosti v praxi tolik neprojevuje. Větší reálný dopad má sezónnost, tedy ukončení většiny sezónních prací, které obvykle přichází po Vánocích. V lednu a v únoru nastává útlum. Jednou z mála výjimek je například oblast cestovního ruchu, kde se ale sezónní práce obvykle týkají jen velmi specifických lokalit, jako jsou třeba horské a lyžařské oblasti. Vypozorovali jsme ovšem jednu malou změnu. Zaměstnavatelé si nové lidi začínají pečlivěji vybírat. Ze začátku roku našlapují opatrně, nabírají jen na pozice, které jsou pro firmu klíčové, a sází spíše na kvalitu než na kvantitu,” říká Jacek Kowalak, generální ředitel české pobočky společnosti Randstad.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší v okresech – Jindřichův Hradec (o 22,7 %), Písek (o 20,1 %), Český Krumlov (o 16,6 %), Strakonice (o 15,9 %), Znojmo (o 14,5 %), Chrudim (o 14,3 %), Prostějov (o 13,9 %), Cheb (o 13,6 %) a Tábor (o 12,7 %).

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 31 okresů, nejvyšší byl v okresech Karviná (6,9 %), Bruntál (6,0 %), Znojmo (5,9 %), Jeseník (5,5 %), Chomutov a Ostrava-město (oba 5,3 %), Hodonín (5,1 %) a Most (5,0 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Praha–východ  (1,2 %), Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou (oba 1,5 %), Pelhřimov (1,6 %), Benešov a Mladá Boleslav (oba 1,7 %).

Sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti v ČR podle posledních údajů EUROSTATU činila v prosinci 1,9 %, v EU28 pak 6,2 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti dosáhla v ČR 2,0 % a v EU28 6,2 %. 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda* ve 3. čtvrtletí 2019 vzrostla proti stejnému období předchozího roku o 6,9 %, reálně se zvýšila o 4,0 % a činila celkem 33 697 Kč. Medián mezd se rovnal 29 549 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství.

Zdroj: MPSV, ec.europa.eu