V listopadu počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2 841
na celkových 274 526 a podíl nezaměstnaných osob se zvýšil na 3,8 %. Ve
srovnání se stejným obdobím roku 2019 je to o 77 237 osob více. Podíl
nezaměstnaných mužů vzrostl na 3,6 % a žen zůstal na 3,9 %.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 59
okresech, největší v okresech – Jeseník (o 17,8 %), Jindřichův Hradec
(o 10,6 %), Písek a Klatovy (oba o 9,4 %), Břeclav
(o 8,1 %), Český Krumlov (o 8,0 %) a Znojmo (o 6,7 %).

„Firmy k náborům do kmene přistupují velmi opatrně a
dávají přednost flexibilním formám zaměstnávání. V tuto chvíli se - s výjimkou
leteckého a turistického sektoru - propouštění ve velkém nekoná. Nicméně
očekáváme, že situace se bude lámat na začátku příštího roku a to zejména u
středně kvalifikovaných pozic. Kromě vysokého počtu nezaměstnaných v oblasti
HORECA a turismu už teď zaznamenáváme nárůst volných kandidátů s kvalifikací v
HR, marketingu a administrativě. Pozitivním efektem pro zaměstnavatele na
straně druhé je pokles fluktuace. Lidé se v časech obecné nejistoty ohledně
budoucího vývoje ekonomiky změnám práce vyhýbají," říká Jacek Kowalak,
generální ředitel české pobočky společnosti Randstad.

ÚP ČR evidoval k 30. 11. 2020 celkem 317 972
volných pracovních míst. Jejich počet byl o 7 242 vyšší než v předchozím měsíci
a o 20 698 nižší než v listopadu 2019. Na jedno volné pracovní místo připadalo
v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (7,8), Ústí nad Labem
(5,4), Sokolov (5,2), Jeseník (4,8), Bruntál (4,4), Děčín (4,1), Přerov, Most a
Blansko (3,3).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra
nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v říjnu
2020 v ČR 3,1 %, v EU27 7,6 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR
2,9 % a v EU27 7,6 %.

Ve
3. čtvrtletí 2020 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen
„průměrná mzda“) celkem 35 402 Kč, což je o 1 716 Kč (5,1 %) více než
ve stejném období roku 2019. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené
období o 3,3 %, reálně tak mzda vzrostla o 1,7 %. Objem mezd se zvýšil o 1,9 %,
počet zaměstnanců poklesl o 3,1 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst
průměrné mzdy ve 3. čtvrtletí 2020 po očištění od sezónních vlivů 5,8 %.

Medián
mezd (31 183 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,1 %, u mužů
dosáhl 33 261 Kč, u žen byl 28 825 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo
mzdu mezi 16 612 Kč a 55 089 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství.

Zdroj: MPSV, ec.europa.eu, ČSÚ