Randstad News - Rychlé zprávy ze světa práce 

V prosinci celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 7,7 % a podíl nezaměstnaných osob se zvýšil na 3,1 %. Na konci prosince evidoval Úřad práce ČR celkem 231 534 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 16 524 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 je nižší o 49 086 osob. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 3,0 % a podíl nezaměstnaných žen vzrostl na 3,2 %.Množství hlášených volných pracovních míst vzrostlo o 0,3 % na 324 410, což je o 868  více než v předchozím měsíci a o 107 781  více než v prosinci 2017. Na jedno volné místo připadalo v průměru 0,7 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (5,4), Jeseník (4,2), Ústí nad Labem (3,3), Znojmo a Bruntál (oba 3,1), Hodonín (2,6) Most (2,5), Sokolov (2,4), Děčín a Přerov (oba 2,1). „Zvýšení nezaměstnanosti na přelomu roku není žádným překvapením a dá se předpokládat, že se množství lidí bez práce bude na podobné úrovni držet ještě další dva měsíce. Od března pak můžeme opět očekávat mírný pokles,“ říká Alžběta Honsová, marketingová manažerka české pobočky společnosti Randstad, a dále dodává: „Zato nabídka volných pracovních míst roste bez ohledu na to, zda se nezaměstnanost snižuje či zvyšuje. Tento trend lze vysvětlit tím, že se poptávka ze strany potenciálních zaměstnanců nesetkává s nabídkou odpovídajících pracovních míst. Jinými slovy, na některé pozice chybí lidé s příslušnou kvalifikací a o mnohá nabízená místa není zájem. Stále méně lidí chce pracovat v náročných, manuálních a špatně placených profesích. Problém také je, že určitý typ profesí nebo pozic lidé z důvodů zdravotního omezení nebo dosažení vyššího věku již fyzicky nezvládnou a pokud nemají nějakou lepší kvalifikaci, jejich vyhlídky nejsou moc růžové a ani sebevětší nabídka volných míst jim nepomůže."

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 75 okresech, největší v okresech – Prachatice (o 34,4 %), Chrudim (o 30,2 %), Jindřichův Hradec (o 29,5 %), Svitavy (o 25,0 %), Tachova (o 21,0 %), Klatovy (o 20,1 %), Písek (o 19,0 %) a Břeclav (o 18,9 %). Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 2 okresech – Most (o 1,0 %) a Praha-západ (o 0,2 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 32 okresů, nejvyšší byl v okresech Karviná (6,9 %), Bruntál (6,0 %), Znojmo (5,9 %), Most (5,7 %), Jeseník (5,6 %), Ostrava-město a Hodonín (oba 5,2 %), Chomutov a Ústí nad Labem (oba 5,0 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Praha-východ (1,1 %), Rychnov nad Kněžnou (1,3 %), Praha-západ (1,5 %). Benešov (1,6 %), Pelhřimov, Ústí nad Orlicí a Plzeň-jih (všechny 1,7 %), Cheb, Jičín a Plzeň-město (všechny 1,8 %).  Sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti v ČR podle posledních údajů EUROSTATU činila v říjnu 2,0 %, v EU28 pak 6,7 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti dosáhla v ČR 2,2 % a v EU28 6,7 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda* ve 3. čtvrtletí 2018 vzrostla proti stejnému období předchozího roku o 8,5 %, reálně se zvýšila o 6,0 % a činila celkem 31 516 Kč. Medián mezd se rovnal 27 719 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství.

Zdroj: MPSV, ec.europa.eu