V říjnu počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 10 453 na celkových 251 689 a podíl nezaměstnaných osob se snížil na 3,4 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 je to o 19 996 osob méně. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 3,1 % a žen na 3,7 %.

Blue-collar worker from India typing on his smartphone. Tech environment. Factory. Primary color blue. Secondary color red.
Blue-collar worker from India typing on his smartphone. Tech environment. Factory. Primary color blue. Secondary color red.
zaměstnavatelé hledají pracovníky i v zahraničí

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve dvou okresech, největší v okresech - Jičín (o 0,2 %), Jindřichův Hradec (o 0,2 %).

quote icon

Nedostatek zaměstnanců firmy značně omezuje, český pracovní trh je ale vyčerpaný, a tak se zaměstnavatelé pokouší získat potřebnou pracovní sílu v zahraničí. To je ovšem z časového i administrativního hlediska náročnější proces, který může trvat několik měsíců. Kvůli zdlouhavé proceduře vedoucí k vyřízení pracovního povolení a investovaným prostředkům se firmy snaží udržet si pracovníky z ciziny i v případě, že musí kvůli nedostatku materiálů a dílů dočasně omezit provoz a rušit směny. Obávají se, že až opět rozjedou výrobu, nebudou mít možnost chybějící lidi včas nahradit.

Jacek Kowalak
generální ředitel, Randstad Česká republika

ÚP ČR evidoval k 31. 10. 2021 celkem 352 454 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 5 457 nižší než v předchozím měsíci a o 41 724 vyšší než v říjnu 2020. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,7 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (10,5), Most (4,8), Ústí nad Labem (4,0), Bruntál (3,9), Sokolov (3,9), Znojmo (2,8), Ostrava-město (2,6), Hodonín (2,5).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v září v ČR 2,5 %, v EU27 6,6 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,6 % a v EU27 6,7 %.

Ve 2. čtvrtletí 2021 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 38 275 Kč, což je o 3 893 Kč (11,3 %) více než ve stejném období roku 2020. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,9 %, reálně tak mzda vzrostla o 8,2 %. Objem mezd se zvýšil o 12,1 %, počet zaměstnanců vzrostl o 0,7 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2021 po očištění od sezónních vlivů 1,2 %.

Medián mezd (32 408 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 11,5 %, u mužů dosáhl 34 461 Kč, u žen byl 30 026 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 16 447 Kč a 63 731 Kč.

zdroj: MPSV, ČSÚ,

ec.europa.eu

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství