V říjnu počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 588 na celkových 255 792 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na 3,5 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 je to o 4 103 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů zůstal na 3,0 % a podíl žen zůstal na 4,0 %.

People getting out of a bus.
People getting out of a bus.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 33 okresech, největší v okresech - Jeseník (o 4,2 %), Česká Lípa (o 3,7 %), Jindřichův Hradec (o 3,7 %), Mladá Boleslav (o 3,6 %), Český Krumlov (o 3,1 %), Plzeň-sever (o 3,1 %), Hradec Králové (o 3,0 %), Karlovy Vary (o 2,4 %).

quote icon

Míra nezaměstnanosti v České republice po mírném vzrůstu opět stagnuje. Na jedné straně sice pozorujeme změny v oblasti poptávky sezónních pracovníků, o které ve srovnání s předchozími lety prozatím nebyl v říjnu v podstatě zájem. Poptávku po nich prozatím nepociťujeme ani v oblasti e-
commerce, která byla poslední dva roky silně vytížená kvůli restrikcím spojeným s pandemií koronaviru. Na druhé straně však ani přes energetickou krizi neutichá nábor na plné pracovní úvazky. Velký zájem je stále o kvalifikované pracovníky, ale i dělnické profese. Z našeho zářijového Průzkumu k aktuálním mzdám a benefitům Randstad vyšlo najevo, že nabírat má v plánu 34 % firem. Plošné propouštění a krachy očekáváme jen zcela výjimečně, a to převážně u zranitelných podniků, které balancují na hraně krachu.

Martin Jánský
generální ředitel, Randstad Česká republika

ÚP ČR evidoval k 31. 10. 2022 celkem 297 360 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 8 738 nižší než v předchozím měsíci a o 55 094 nižší než v říjnu 2021. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (9,8), Ústí nad Labem (4,2), Bruntál (4,2), Most (4,1), Jeseník (3,2), Děčín (3,2), Opava (2,9), Sokolov (2,9).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v září v ČR 2,2 %, v EU27 6,0 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,2 % a v EU27 6,0 %

Ve 2. čtvrtletí 2022 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 40 086 Kč, což je o 1 696 Kč (4,4 %) více než ve stejném období roku 2021. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 15,8 %, reálně tak mzda klesla o 9,8 %. Objem mezd se zvýšil o 5,7 %, počet zaměstnanců vzrostl o 1,3 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2022 po očištění od sezónních vlivů 1,3 %.

Medián mezd (34 111 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,3 %, u mužů dosáhl 36 925 Kč, u žen byl 31 170 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 17 854 Kč a 65 383 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství

zdroj: MPSV, ČSÚ, ec.europa.eu