V srpnu počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 11 047 na celkových 251 753 a podíl nezaměstnaných osob se zvýšil na 3,4 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 je to o 16 136 osob méně. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 2,9 % a žen na 4,0 %.

Man in elevator between distrubtion center racks.
Man in elevator between distrubtion center racks.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 76 okresech, největší v okresech - Praha-východ (o 13,1 %), Praha-západ (o 11,8 %), Kolín (o 11,2 %), Nymburk (o 10,4 %), území Hlavního města Prahy (o 9,4 %), Písek (o 9,1 %), Karlovy Vary (o 8,3 %), Jičín (o 8,0 %). V okrese Plzeň jih zůstala nezaměstnanost na stejné hodnotě.

quote icon

Opětovný nárůst míry nezaměstnanosti je ovlivněn převážně zhoršující se energetickou krizí. Narůstající inflace a zdražování nutí podniky šetřit a omezovat nábor, ojediněle již některé firmy začaly propouštět. Dalším faktorem může být sezónní výkyv. Kandidáti z řad absolventů středních a vysokých škol, ale například i lidé, kteří dali výpověď na konci školního roku, často užívají letního volna a s hledáním nové práce vyčkávají na konec srpna či září.

Martin Jánský
generální ředitel, Randstad Česká republika

ÚP ČR evidoval k 31. 08. 2022 celkem 312 327 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 923 nižší než v předchozím měsíci a o 50 787 nižší než v srpnu 2021. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,8 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (9,2), Ústí nad Labem (4,7), Bruntál (4,0), Most (3,9), Sokolov (2,8), Děčín (2,8), Hodonín (2,5), Opava (2,5).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v červenci v ČR 2,3 %, v EU27 5,9 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,3 % a v EU27 6,0 %.

Ve 2. čtvrtletí 2022 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 40 086 Kč, což je o 1 696 Kč (4,4 %) více než ve stejném období roku 2021. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 15,8 %, reálně tak mzda klesla o 9,8 %. Objem mezd se zvýšil o 5,7 %, počet zaměstnanců vzrostl o 1,3 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2022 po očištění od sezónních vlivů 1,3 %.

Medián mezd (34 111 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,3 %, u mužů dosáhl 36 925 Kč, u žen byl 31 170 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 17 854 Kč a 65 383 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství

zdroj: MPSV, ČSÚ, ec.europa.eu