V únoru počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2 604 na
celkových 311 463 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na 4,3 %. Ve srovnání se
stejným obdobím roku 2020 je to o 84 094 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů
vzrostl na 4,3 % a žen na 4,4 %.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve
48 okresech, největší v okresech - Ústí nad Labem (o 4,4 %), Jičín (o 4,1 %),
Sokolov (o 3,9 %), Rakovník (o 3,7 %), Trutnov (o 3,3 %), Litoměřice (o 3,3 %),
Karviná (o 3,0 %), Teplice (o 2,7 %).

„Na počátku covidové krize se propouštění dotklo
většiny oborů. Nyní kromě sektorů nejvíce postižených vládními restrikcemi
zasahuje zejména pozice střední úrovně a týká se hlavně netechnicky
orientovaných zaměstnanců se středním vzděláním. Zvyšuje se naopak zájem o
vysoce kvalifikované lidi z oblastí, které jsou vůči covidové krizi imunní,
nebo dokonce rostou (technologie, e-commerce, IT, zdravotnictví), a také o
osoby manuálně pracující ve výrobě, logistice, e-commerce či potravinářství.
Právě středně kvalifikovaných pracovníků bude mezi nezaměstnanými nejspíš
nadále přibývat, zatímco v nejvíce žádaných oborech budou odborníci stále více
chybět. Řešením této situace mohou být kvalitní rekvalifikační programy, v
rámci kterých firmy svým zaměstnancům i uchazečům nabídnou možnost získat nové
znalosti, zejména pak osvojit si aktuálně tolik potřebné technické a digitální
schopnosti," říká Jacek Kowalak, generální ředitel české pobočky
společnosti Randstad.

"Mezi nejčastěji poptávané profese mezi zaměstnavateli stále patří CNC operátoři, technici údržby či elektrikáři; velká poptávka panuje i u nekvalifikovaných pozic operátorů, zejména ve skladech. Kvalita volných kandidátů na trhu stále častěji neodpovídá byť jen minimálním požadavkům zaměstnavatelů. Řada firem v důsledku událostí spojených s neutuchající pandemií pozastavuje nábory, minimálně do kmene. Dobrým řešením, jak si zachovat flexibilitu je proto využití agenturních pracovníků - ať už po celou dobu plánovaného úvazku nebo na prodlouženou zkušební lhůtu a pak převést do kmene (tzv. temp to perm)," komentuje aktuální vývoj na trhu práce Jacek Kowalak.

ÚP ČR evidoval k 28. 02. 2021 celkem 330 735 volných
pracovních míst. Jejich počet byl o 5 310 vyšší než v předchozím měsíci a o 20
889 nižší než v únoru 2020. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru
0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (12,1), Znojmo (5,7), Sokolov
(5,6), Jeseník (5,4), Ústí nad Labem (5,1), Bruntál (4,9), Most (4,8), Děčín
(4,6).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná
míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v
lednu 2021 v ČR 3,4 %, v EU27 7,6 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla
v ČR 3,2 % a v EU27 7,3 %.

Ve
3. čtvrtletí 2020 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen
„průměrná mzda“) celkem 35 402 Kč, což je o 1 716 Kč (5,1 %) více než
ve stejném období roku 2019. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené
období o 3,3 %, reálně tak mzda vzrostla o 1,7 %. Objem mezd se zvýšil o 1,9 %,
počet zaměstnanců poklesl o 3,1 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst
průměrné mzdy ve 3. čtvrtletí 2020 po očištění od sezónních vlivů 5,8 %.

Medián
mezd (31 183 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,1 %, u mužů
dosáhl 33 261 Kč, u žen byl 28 825 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo
mzdu mezi 16 612 Kč a 55 089 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství.

Zdroj: MPSV, ec.europa.eu, ČSÚ