V prosinci počet
uchazečů o zaměstnání vzrostl o 17 451 na celkových 291 977 a podíl
nezaměstnaných osob se zvýšil na 4,0 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku
2019 je to o 76 445 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 3,9 %
a žen na 4,1 %.

Meziměsíční nárůst
nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší v okresech –
Jindřichův Hradec (o 24,6 %), Prachatice (o 23,7 %), Chrudim (o 19,8 %),
Klatovy (o 17,3 %), Jeseník a Svitavy (oba o 16,8 %), Břeclav (o 15,6 %),
Třebíč (o 14,9 %) a Český Krumlov (o 14,5 %).

„Nárůst
nezaměstnanosti - i když stále jen mírný - je za normálních okolností pro prosinec
trochu překvapivý, nicméně v kontextu situace logický. Koronavirová omezení
neumožnila vznik spousty sezónních pracovních příležitostí navázaných na
Vánoce, turistiku apod., řada menších firem z omezených oborů snížila či
pozastavila činnost. Současný nárůst hlášených volných pracovních míst zase
indikuje fakt, že některé sektory buď stále posilují (e-commerce, logistika, IT
služby) nebo se po omezeních z jara dostávají zase do plného provozu. Obecně
neočekáváme pokles nabídky volných míst u základních, dělnických či
operátorských pozic. Kde ale čekáme ještě více volných lidí na trhu, jsou
pozice v administrativě, službách, maloobchodě, marketingu apod. Tady se
bohužel na lepší časy zatím neblýská. Je také otázka, jak v prvním čtvrtletí se
statistikou zahýbe fakt, že řada OSVČ či drobných živnostníků již neustojí
opakující se vlny omezení, které postihují jejich obor," říká Jacek
Kowalak, generální ředitel české pobočky společnosti Randstad.

ÚP ČR evidoval k 31. 12. 2020 celkem 318
582 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 610 vyšší než v předchozím
měsíci a o 22 375 nižší než v prosinci 2019. Na jedno volné pracovní místo
připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (8,4), Ústí
nad Labem (5,9), Sokolov (5,3), Bruntál (4,8), Jeseník (4,7), Děčín (4,2), Most
(3,6), Blansko, Hodonín a Přerov (3,5).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra
nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v říjnu
2020 v ČR 3,1 %, v EU27 7,6 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR
2,9 % a v EU27 7,6 %.

Ve
3. čtvrtletí 2020 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen
„průměrná mzda“) celkem 35 402 Kč, což je o 1 716 Kč (5,1 %) více než
ve stejném období roku 2019. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené
období o 3,3 %, reálně tak mzda vzrostla o 1,7 %. Objem mezd se zvýšil o 1,9 %,
počet zaměstnanců poklesl o 3,1 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst
průměrné mzdy ve 3. čtvrtletí 2020 po očištění od sezónních vlivů 5,8 %.

Medián
mezd (31 183 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,1 %, u mužů
dosáhl 33 261 Kč, u žen byl 28 825 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo
mzdu mezi 16 612 Kč a 55 089 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství.

Zdroj: MPSV, ec.europa.eu, ČSÚ