V srpnu počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 595 na celkových 279 078 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na 3,8 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 je to o 74 289 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 3,6 % a žen zůstal na 4,0 %.Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 22 okresech, největší v okresech – Přerov (o 3,5 %), Praha (o 3,3 %), Most (o 3,3 %), České Budějovice (o 2,9 %), Brno-město (o 2,4 %), Plzeň-sever (o 2,1 %) a Bruntál (o 1,9 %).„Další významná vlna propouštění zatím nepřišla,

a to i díky podpůrnému programu Antivirus, který vláda nově prodloužila až do konce října. Reálný dopad koronavirové krize se nejspíš plně projeví až v období, kdy doběhnou všechny typy státní podpory, a zároveň skončí zvýšená poptávka po sezónních pracovnících. Oproti minulosti nyní nezaměstnanost roste více ve velkých městech jako Praha nebo Brno. Důvodem je hlavně odlišná struktura pracovních míst v metropolích, které jsou závislé na turistickém ruchu a službách," říká Jacek Kowalak, generální ředitel české pobočky společnosti Randstad.ÚP ČR evidoval k 31. 8. 2020 celkem 340 823 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 6 540 vyšší než v předchozím měsíci a o 9 741 nižší než v srpnu 2019. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,8 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (8,5), Sokolov (5,2), Ústí nad Labem (3,9), Děčín (3,6), Bruntál (3,4), Most (3,3) a Blansko (3,1).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v červenci 2020 v ČR 2,9 %, v EU27 7,2 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,7 % a v EU27 7,2 % .Ve 2. čtvrtletí 2020 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 34 271 Kč, což je o 160 Kč (0,5 %) více než ve stejném období roku 2019. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,1 %, reálně se tak mzda snížila o 2,5 %. Objem mezd se snížil o 2,9 %, počet zaměstnanců poklesl o 3,4 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil pokles průměrné mzdy ve 2. čtvrtletí 2020 po očištění od sezónních vlivů 3,1 %.Medián mezd (29 123 Kč) poklesl proti stejnému období předchozího roku o 0,2 %, u mužů dosáhl 31 450 Kč, u žen byl 26 489 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 14 659 Kč a 56 263 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství.

Zdroj: MPSV, ec.europa.eu