V únoru počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 3 643 na celkových 263 433 a podíl nezaměstnaných osob se snížil na 3,5 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 je to o 48 030 osob méně. Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 3,4 % a žen zůstal na 3,7 %.

1107.jpg
1107.jpg
ekonomika oživuje a startují sezónní práce

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 10 okresech, největší v okresech - Jeseník (o 3,6 %), Plzeň-jih (o 2,6 %), Louny (o 2,6 %), Jablonec nad Nisou (o 2,5 %), Litoměřice (o 1,8 %), Chrudim (o 1,0 %), Teplice (o 0,4 %), Chomutov (o 0,2 %).

quote icon

Na snížení míry nezaměstnanosti v únoru mělo částečně vliv oživení domácí ekonomiky, ke kterému došlo díky zmírnění covidových opatření a návratu veřejnosti zpět k hojnějšímu využívání služeb. Další příčinou je pozvolné zahajování sezónních prací. Je otázkou, jak se bude nyní situace na pracovním trhu vyvíjet s ohledem na konflikt na Ukrajině, který se odrazil mimo jiné i na částečném pozastavení výroby v automobilovém průmyslu. Na druhou stranu jsou však zaměstnavatelé díky situaci na trhu schopni nabídnout mnoho pracovních příležitostí případným válečným uprchlíkům, a míra nezaměstnanosti by tak mohla mít i nadále spíš klesající tendenci.

Jacek Kowalak
generální ředitel, Randstad Česká republika

ÚP ČR evidoval k 28. 02. 2022 celkem 363 917 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 12 237 vyšší než v předchozím měsíci a o 33 182 vyšší než v únoru 2021. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,7 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (10,5), Bruntál (5,2), Most (4,4), Ústí nad Labem (3,7), Znojmo (3,6), Sokolov (3,5), Jeseník (3,3), Děčín (2,7).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v lednu v ČR 2,4 %, v EU27 6,5 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti pak byla v ČR 2,2 % a v EU27 6,2 %.

Ve 4. čtvrtletí 2021 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 40 135 Kč, což je o 1 551 Kč (4,0 %) více než ve stejném období roku 2020. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 6,1 %, reálně tak mzda klesla o 2,0 %. Objem mezd se zvýšil o 4,8 %, počet zaměstnanců vzrostl o 0,8 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí 2021 po očištění od sezónních vlivů 0,9 %.

Medián mezd (34 360 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 4,9 %, u mužů dosáhl 36 792 Kč, u žen byl 31 720 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 17 221 Kč a 65 753 Kč.

 

zdroj: MPSV, ČSÚ,

ec.europa.eu

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství