Personálně poradenská společnost Randstad zvýšila své tržby o 22,2 % a posunula se tak z hlediska obratu na druhé místo mezi českými pracovními agenturami. V minulém roce obsadila víc než 660 stálých pracovních pozic a téměř 20 000 svých kandidátů umístila prostřednictvím agenturního zaměstnávání.

"V loňském roce jsme se soustředili zejména na zapojení moderních technologií do našich procesů, velkou pozornost jsme věnovali také pravidelnému a hlavně kvalitnímu proškolování našich konzultantů a v neposlední řadě se zaměřili na individuální péči o kandidáty i klienty,“ uvedla generální ředitelka společnosti Hana Púllová.

Společnost, která na český trh vstoupila v roce 2008, poskytuje služby v oblasti procesního řízení lidských zdrojů, agenturního zaměstnávání a vyhledávání lidí na stálé pracovní úvazky. V současné době zaměstnává více než 200 konzultantů, kteří pracují v 12 samostatných pobočkách a 12 on site řešeních v sídlech klientů po celé České republice.

Globální zázemí a 57 let zkušeností

Mezi klienty Randstad se řadí zahraniční i české firmy, které působí v mnoha různých oblastech, z nejvýznamnějších například společnosti Amazon nebo Lego. V letošním roce se Randstad v rámci projektu Tech & Touch plánuje zaměřit zejména na hlubší zapojení moderních technologií do práce agentury.

Randstad Česká republika je dceřinou společností holandské společnosti Randstad, která na trhu působí již 57 let a je druhým největším poskytovatelem personálně - poradenských služeb na světě. Ve svých 5 752 pobočkách zaměstnává 32 280 zaměstnanců, má zastoupení ve 39 zemích a v mnoha z nich patří mezi top tři hráče na trhu.

 

Kontakt pro více informací:

Alžběta Honsová

Marketing Manager

alzbeta.honsova@randstad.cz