Celoživotní učení zaměstnanci považují za nezbytné pro zvýšení zaměstnatelnosti a zabránění nezaměstnanosti.

V rámci pravidelného čtvrtletního globálníhoprůzkumu Workmonitor společnosti Randstad 86 % respondentů z celého světa uvedlo, že musí pokračovat v učení, aby si udrželi nebo zvýšili svou zaměstnatelnost. Mezi českými zaměstnanci si to myslí 80 % dotazovaných.

72 % respondentů globálního průzkumu zaměstnanců Randstad Employer Brand Research také uvedlo, že nepočítají s tím, že budou celý život pracovat v jednom sektoru a že počítají se změnou.

„V souvislosti s automatizací a robotizací se odhaduje, že až 65 % povolání vznikne úplně nově, přičemž je velmi těžké předvídat, jaké konkrétní znalosti pro ně budou potřeba. Proto do popředí mnohem více vstupuje schopnost (a ochota) kontinuálního učení se.“ upozorňuje Hana Púllová, ředitelka společnosti Randstad v České republice.„Námi oslovených více než 400 lídrů globálních společností označilo jako zdaleka nejdůležitější u svých stávajících a budoucích zaměstnanců osobnost spíše než konkrétní set znalostí,“ říká Hana Púllová, a dodává: „Co se týče preferovaných oblastí vzdělání, stále vedou technologie a obory spojené s matematikou a fyzikou, nicméně stejně tak unikátní povolání jako jsou medicínské profese, pedagogičtí pracovníci a řemesla. O úspěšnosti bude rozhodovat kvalita odvedené práce stejně jako schopnost se neustále rozvíjet a učit.“


Nezaměstnanost je tabu

Nezaměstnanost je zjevně považována za nežádoucí, neboť celosvětově 88 % respondentů (85 % v ČR) tvrdí, že nezaměstnaní musí být rekvalifikováni k vyplnění prázdných pozic kvůli nedostatečné pracovní síle a 89 % zaměstnanců (v ČR 93 %) by bylo ochotno se samo rekvalifikovat, aby se vyhnuli nezaměstnanosti. 42 % respondentů z celého světa by navíc akceptovalo nižší plat nebo jeho snížení, aby zůstali zaměstnaní. V ČR by snížení platu akceptovalo 35 % dotazovaných. Počet lidí, kteří by přijali dočasnou pracovní smlouvu, aby zůstali zaměstnaní, je celkově vysoký: 80 % celosvětově, 83 % v ČR.