Z nejnovějšího globálního průzkumu Workmonitor společnosti Randstad vyplynulo, že roste chuť zaměstnanců změnit pracovní místo. Největší ochota změnit zaměstnavatele panuje ve výrobních firmách a v zemědělství, změnám jsou více nakloněni i pracovníci z oboru IT a telekomunikací. Na „práci na celý život“ věří jen třetina Čechů, pro dvě třetiny zaměstnanců je to již přežitek.

Roste nespokojenost a chuť změnit zaměstnání

Ve srovnání s posledním čtvrtletím se mezi českými zaměstnanci o 5 procentních bodů zvýšila chuť ke změně zaměstnání (z 20 na 25 %). „Souvisí to jednak s rostoucím sebevědomím zaměstnanců, které je posilováno současnou širokou nabídkou pracovních míst, jednak s růstem nespokojenosti lidí v současném zaměstnání. Což je tak trochu paradox, vezmeme-li v potaz stále se zvyšující snahy zaměstnavatelů o novinky v péči o zaměstnance, rozšiřování benefitů, důraz na dobré pracovní prostředí atd. “ komentuje Hana Púllová, ředitelka personální společnosti Randstad. Oproti předchozímu čtvrtletí se totiž více než zdvojnásobil (nárůst z 5 na 11 %) počet dotazovaných, kteří jsou nespokojeni s prací pro stávajícího zaměstnavatele. Je to vůbec nejvyšší míra nespokojenosti za poslední 3 roky měření. Nejvíce nespokojených (15 %) přitom připadá na nejmladší věkovou kategorii 18 – 24 let. Naopak nejvíce jsou se svým zaměstnavatelem spokojeni lidé ve věku 25 – 34 let. Míra spokojenosti je o něco vyšší u žen než u mužů. Většina respondentů průzkumu je navíc přesvědčena o tom, že takzvaná "práce na celý život" již zanikla. V ČR se jedná o 67 % a globálně o 73 % dotazovaných.

Kdo změnil zaměstnavatele a proč?

Během posledních šesti měsíců vyměnilo zaměstnavatele 17 % lidí. Nejčastěji (zhruba z 30 %) šlo o zaměstnance ve věku 18 až 34 let. „Jde o věkovou skupinu, která je nejpružnější a ke změnám nejotevřenější. S rostoucím věkem a výší dosaženého vzdělání pak míra fluktuace klesá,“ říká Hana Púllová. Nejčastějším důvodem k odchodu bylo získání lepších podmínek, nespokojenost se stávajícím zaměstnavatelem a osobní touhy po změně práce.Pokud jde o obory, tak k největší fluktuaci zaměstnanců a změnám zaměstnavatele došlo v oblasti výrobního průmyslu (dělnické profese), výrobě potravin, zemědělství a lesnictví a tradičně silně fluktuujícím odvětvím byla v sektoru služeb oblast hotelnictví a stravování. Velký počet lidí změnil práci a zaměstnavatele také v oblastech IT služeb a telekomunikací, které jsou, co se týče nabídky práce extrémně konkurenční a zaměstnavatelé se o zaměstnance doslova přetahují.

Kdo hledá novou práci?

Aktivně aktuálně hledá novou práci 9 % dotazovaných, přičemž mírně převažují ženy (10 %) nad muži (7 %), a 16 % po nových pracovních nabídkách a příležitostech spíše pokukuje. Nejintenzivněji hledají novou práci mladí muži do 24 let (17 %) a ženy ve věku 45 až 54 let (14 %). S rostoucím stupněm dosaženého vzdělání respondentů se počet těch, kteří hledají práci, snižuje. Co se týče oborů, tak v současnosti hledají novou práci převážně lidé zaměstnaní v zemědělství a lesnictví a ve výrobě potravin. V těchto oborech mají zaměstnanci také největší strach ze ztráty pracovního místa. Naopak nejméně ohroženi ztrátou pracovní pozice se cítí lidé pracující v telekomunikacích a IT.