Z nejnovějšího globálního průzkumu Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad vyplynulo, že roste počet lidí, kteří se domnívají, že by mohli přijít o svou stávající práci. Své obavy vyjádřilo celkem 24 % respondentů průzkumu, 6 % tvrdí, že je to dokonce velmi pravděpodobné. Dle průzkumu změnilo v uplynulých šesti měsících zaměstnání 18 % Čechů a zhruba pětina lidí si aktuálně novou práci buď aktivně hledá, nebo se po zajímavých pracovních příležitostech u jiného zaměstnavatele poohlíží. Nejčastěji měnili zaměstnavatele lidé pracující v potravinářské výrobě, bankovnictví a pojišťovnictví a v oblasti těžebního průmyslu a energetických firem. Se svým zaměstnavatelem je spokojeno 67 % českých zaměstnanců.

Kdo změnil zaměstnavatele a proč?

Během posledního půl roku vyměnilo zaměstnavatele 18 % lidí. Míra fluktuace byla mírně vyšší u mužů (18,6 %) než u žen (17 %). Nejvyšší podíl těch, kteří měnili práci (31 %), připadá na věkovou kategorii 25 – 34 let a tradičně na nejmladší kategorii zaměstnanců ve věku 18 až 24 let (30 %). S rostoucím věkem míra fluktuace zaměstnanců výrazně klesá (kategorie 35-44 let jen 12 %, 45-54 let jen 13 % a 55-67 let pouze 8,5 %). Jako nejčastější důvod pro změnu zaměstnavatele uvedli respondenti průzkumu získání lepších podmínek (40 %), nespokojenost se stávajícím zaměstnavatelem (27 %), a osobní touha po změně (18 %). Co se týče oborů, tak k největší fluktuaci zaměstnanců a změnám zaměstnavatele došlo v sektoru výroby potravinářských výrobků. „Výrobní provozy v potravinářském oboru nevynikají atraktivní mzdovou nabídkou, a jakožto sezónní výroba navíc pracují s poměrně velkou částí dočasných zaměstnanců, proto je míra fluktuace vyšší,“ komentuje Alžběta Honsová, marketingová manažerka české pobočky společnosti Randstad, a dodává: „Zaměstnavatele v tomto oboru čeká ještě větší tlak na úpravu mzdy i pracovních podmínek."

Kdo hledá novou práci?

Aktuálně aktivně hledá novou práci 6 % dotazovaných a 14 % po nových pracovních nabídkách a příležitostech pokukuje. Nové zaměstnání v současné době hledají nejčastěji lidé z oboru těžebního průmyslu a energetických firem (28 %) a z oblasti výroby potravinářských výrobků (20 %). „Větší aktivitu na trhu práce očekáváme zase v polovině prvního čtvrtletí. Nyní se lidé pomalu ladí do vánoční nálady a ta obvykle hledání nové práce nenahrává,“ doplňuje Alžběta Honsová.

Kdo se domnívá, že by mohl přijít o práci?

Oproti předchozím obdobím roste podíl zaměstnanců, kteří se domnívají, že by mohli přijít o svou stávající práci. „I když firmy stále intenzivně nabírají, v některých oborech již začíná být patrná stagnace. Díky automatizaci také firmy začínají hledat pracovníky jiných profilů než dříve, a tak lidem na určitých pozicích může skutečně hrozit i ztráta zaměstnání. Nejedná se přitom zdaleka jen o nekvalifikovanou manuální práci, robotizace se týká ve velké míře mechanických administrativních činností,“ okomentovala Alžběta Honsová s tím, že největší obavy o ztrátu práce mají lidé pracující v oblasti výroby potravinářských výrobků (20 %), distribuce a obchodu (15 %) a v oblasti těžebního průmyslu a energetických firem (14 %).

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad:

Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, následovalo jeho uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 34 zemí po celém světě. Pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor Mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce. Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto čtvrtou vlnu Randstad Workmonitor průzkumu 2018 proběhlo v období od 24. října do 8. listopadu 2018.O Randstadu:

Randstad je globální lídr v segmentu HR služeb a specializuje se na řešení v oblasti flexibility práce a poskytování personálně poradenských služeb. Podporujeme lidi a společnosti v dosažení jejich skutečného potenciálu. Věříme, že nejlépe se toho dá dosáhnout spojením lidského přístupu s využitím nejmodernějších technologií. Naše portfolio služeb zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání a vyhledávání pracovníků na hlavní pracovní poměr, in-house řešení, executive search a komplexní řešení v oblasti HR. Randstad je aktivní ve 39 zemích, na konci roku 2017 měl 38 331 vlastních zaměstnanců a 4 858 poboček a inhouse pracovišť. V roce 2017 Randstad vygeneroval příjmy v hodnotě 23,3 miliard eur a od listopadu 2018 je na pozici světové jedničky ve svém oboru. Randstad N.V. byl založen v roce 1960, se sídlem v Diemen (Nizozemí) a je kótován na NYSE Euronext Amsterdam. Pro více informací navštivte www.randstad.com. Randstad je dvojka na českém trhu, v České republice má 170 konzultantů a poskytuje služby v oblasti agenturního zaměstnávání, procesního řízení lidských zdrojů a vyhledávání lidí na stálé úvazky klientům prostřednictvím 20 pracovišť. Více informací na www.randstad.cz.