Pouze 15 % Čechů se zapojuje do neplacených dobrovolnických aktivit. Jde o vůbec nejnižší podíl z 34 zemí zapojených do globálního průzkumu Workmonitor personálně poradenské společnosti Randstad, který se věnoval sociální odpovědnosti a diverzitě. Pokud by čeští zaměstnanci dostali na dobročinné aktivity placenou dovolenou, zapojilo by se do nich 67 % z nich.

„I když dobrovolnickou práci považuje za důležitou 51 % českých zaměstnanců, jen málokdo je ochoten jí skutečně věnovat svůj čas. Zaměstnanci jsou vesměs toho názoru, že by na veškeré dobrovolnické aktivity měli dostat placené volno od svého zaměstnavatele. Tento názor přitom nepanuje jen v ČR,“ říká Alžběta Honsová, marketingová manažerka české pobočky společnosti Randstad, a dodává: „Česká republika je sice v zapojování zaměstnanců do dobrovolnických prací na poslední příčce žebříčku, ve světě však výrazně lepší situace není. Globálně se aktivně do dobročinných činností ve svém volném čase zapojuje 34 % respondentů našeho průzkumu. V případě poskytnutí placeného volna by se jejich podíl zvýšil na 73 %.“Pouze 7 % českých zaměstnanců ovšem od svého zaměstnavatele placené volno na dobrovolnickou práci ve prospěch nějaké charitativní činnosti či organizace dostane. „V Randstadu chceme naše zaměstnance motivovat k tomu, aby se dobrovolnictví věnovali pravidelně, proto jim poskytujeme 8 placených hodin ročně, které mohou na dobrovolné aktivity využít. Zároveň spouštíme i online platformu, kde uveřejňujeme nabídky na zapojení se do dobrovolnických akcí a stejnou možnost pozvat takto své kolegy má kdokoli ze zaměstnanců,“ konstatuje Alžběta Honsová.  Dalších 8 % respondentů průzkumu Randstad Workmonitor pak uvedlo, že v rámci pracovní doby vykonávají dobrovolnickou práci pro organizaci vybranou zaměstnavatelem. „V obou případech jde u nás opět o nejnižší podíl ze všech zkoumaných zemí. Celosvětový průměr činí 19 %, respektive 18 %,“ dodává Alžběta Honsová.Z pohledu těchto výsledků je zajímavé, že celkem 74 % českých zaměstnanců uvádí, že chtějí pracovat pouze pro společnost, která se systematicky věnuje společenské odpovědnosti. Firmy by se tedy měly na tyto aktivity intenzivněji zaměřit, pouze 41 % Čechů totiž uvádí, že jejich zaměstnavatel aktivně podporuje alespoň jednu dobročinnou iniciativu. Průzkum se zaměřil i na téma diverzity. Rovněž v těchto oblastech se Česká republika pohybuje na spodních příčkách žebříčku zkoumaných zemí. Pouze 19 % Čechů uvádí, že jejich zaměstnavatel prosazuje ve firmě politiku rozmanitosti a inkluze, globální průměr činí 46 %.

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad:

Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, následovalo jeho uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 34 zemí po celém světě. Pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor Mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce. Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto třetí vlnu Randstad Workmonitor průzkumu 2018 proběhlo v období od 18. července do 2. srpna 2018.

O společnosti Randstad Group:

Společnost Randstad Group je druhým největším poskytovatelem personálně - poradenských služeb na světě. Má zastoupení ve 39 zemích, kde v 4858 pobočkách pracuje 38 331 zaměstnanců. Portfolio služeb Randstad zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání, vyhledávání zaměstnanců na stálé pracovní úvazky, inhouse řešení a služby v oblasti HR. Randstad patří mezi top tři hráče na trhu v Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii, Německu, Argentině, Belgii, Lucembursku, Kanadě, Chile, Francii, Řecku, Indii a Mexiku. Významné podíly má rovněž na trzích v Austrálii, Japonsku a Spojených státech. Randstad je dvojka na českém trhu, v České republice má 200 konzultantů a poskytuje služby v oblasti agenturního zaměstnávání, procesního řízení lidských zdrojů a vyhledávání lidí na stálé úvazky klientům prostřednictvím 22 pracovišť. Více informací na www.randstad.cz.