Praha, 13. leden 2016 – Čeští zaměstnanci vstupují podle výsledků nejnovějšího průzkumu Workmonitor společnosti  Randstad do nového roku s optimismem. Více jak polovina věří v pozitivní vývoj ekonomické situace v zemi, tři čtvrtiny jsou přesvědčeny, že si v roce 2016 po finanční stránce polepší i jejich firma. Největší výzvou se pro zaměstnavatele stane nalezení kvalitních kandidátů.

 

Většina lidí věří ve zlepšení situace

Zhoršení ekonomické situace v ČR v průběhu roku 2016 se obává 45 % pracujících, v její zlepšování věří 53 %. Při srovnání výsledků průzkumu Randstad Workmonitor z předchozích tří let je patrné, že optimismus zaměstnanců roste. Výrazný posun pozitivním směrem vidíme zejména vůči konci roku 2014, kdy byla o příznivém vývoji přesvědčena pouhá třetina všech zaměstnaných Čechů. Rozdíl je ale znát také při pohledu na čísla z loňska, kdy v lepší budoucnost doufalo jen 43 % respondentů. 

Dobrou náladu zaměstnanců odráží i to, jak se daří jim samotným a společnostem, ve kterých pracují. Dvě třetiny Čechů se v průzkumu Randstad Workmonitor shodly, že si jejich zaměstnavatel ve srovnání s předchozím rokem polepšil. Podle názoru 74 % jejich firmu nejpříznivější časy teprve čekají a jsou přesvědčeni, že v roce 2016 se jí po finanční stránce povede ještě lépe než loni.

 

Firmy očekávají růst

„Mnoho firem se rozrostlo a rozšířilo podnikání. Zejména výrobní, logistické a automotive společnosti výrazně navýšily produkci a nabíraly hodně nových zaměstnanců. Tento trend bude v roce 2016 pokračovat. To je pozitivní zpráva jak pro ty, kdo hledají práci, tak pro podnikatele samotné. Ti se ovšem musí připravit na pokračující nedostatek lidí napříč obory a vzděláním. Zároveň se přiostří konkurenční boj o pracovníky se stejným profilem v lokalitách, kde jsou soustředěny firmy s podobným výrobním programem,“ říká Hana Púllová, ředitelka personální společnosti Randstad a dodává: „Letos se zaměstnavatelé navyšování základní mzdy již nevyhnou.“

Problém bude sehnat kvalitní zaměstnance

Vrásky na čele tak letos většině společností nebudou dělat finance, ale spíše nouze o kvalitní zaměstnance, které k dalšímu růstu a vývoji nutně potřebují. Podle poloviny pracujících už teď jejich zaměstnavateli chybí talenty a 58 % nemá nejmenší pochyby, že v budoucnu se tento problém ještě výrazněji prohloubí. 

Klesající nezaměstnanost a nedostatek kvalitních kandidátů se postupně začínají promítat i do požadavků a očekávání lidí na výši platu. Více jak třetina zaměstnanců koncem roku počítala se zvýšením mzdy a 47 % se alespoň těšilo na jednorázový bonus či odměnu.

„S prohlubující se „talentovou krizí“ požadavky pracovníků na ohodnocení zcela jistě porostou. Ztráta šikovného specialisty může zaměstnavatele stát v důsledku víc, než navýšení jeho mzdy či benefitů, proto se dá předpokládat, že těm nejschopnějším budou firmy vycházet vstříc,“ dodává Púllová.

 

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad:

Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, následovalo jeho uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 32 zemí po celém světě, pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce.  

Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto vlnu Randstad Workmonitor průzkumu proběhla v období 1.11. – 28.11. 2015.

 

O společnosti Randstad:

Společnost Randstad je druhým největším poskytovatelem personálně - poradenských služeb na světě. Má zastoupení ve 39 zemích, kde ve 4400 pobočkách pracuje 29 000 zaměstnanců. Portfolio služeb Randstad zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání, vyhledávání zaměstnanců na stálé pracovní úvazky, inhouse řešení a služby 

v oblasti HR. Randstad patří mezi top tři hráče na trhu v Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii, Německu, Argentině, Belgii, Lucembursku, Kanadě, Chile, Francii, Řecku, Indii a Mexiku. Významné podíly má rovněž na trzích v Austrálii, Japonsku a Spojených státech. Randstad má v České republice 160 konzultantů a poskytuje služby v oblasti agenturního zaměstnávání, procesního řízení lidských zdrojů a vyhledávání lidí na stálé úvazky klientům prostřednictvím 22 pracovišť. Více informací na www.randstad.cz. 

 

Pro více informací kontaktujte:

Alžběta Honsová

Marketing & Communication Manager

Tel: +420 602 228 199