Praha, 1. únor 2017 –  S jakými vyhlídkami vítají čeští zaměstnanci příchod roku 2017? Více jak polovina je podle nejnovějšího průzkumu Randstad Workmonitor přesvědčena, že se ekonomická situace v zemi zlepší. I firmám se podle většiny pracujících povede po finanční stránce lépe, nečekají však, že se to nějak projeví na jejich základních platech. A to navzdory faktu, že v loňském roce došlo k obecnému navýšení mezd v průměru o 4% a v realitě byl pak nárůst v některých regionech a profesích (zejména dělnických) mezi 12-15 %, což je dle průzkumu Česko-německé obchodní komory nejvíce za pět let. 

 

Finanční situace zaměstnavatele se zlepší

Do loňského roku vstupovali Češi s optimismem a ani letos tomu nebude jinak. Ve zlepšení ekonomické situace v zemi věří 53 % zaměstnanců, což je stejné množství jako loni. Oproti minulému roku ale u nás ubylo škarohlídů. Na sklonku 2015 se zhoršení situace v ČR obávalo 45 % a na konci 2016 to bylo už jen 40 % všech pracujících Čechů.

„Náladu ve společnosti vždy ovlivňuje i situace na pracovním trhu. Pokud chybí práce, lidé hledí do budoucnosti s obavami. Z tohoto hlediska si ČR, na rozdíl od mnoha jiných evropských zemí, stojí dobře. V zemi je nízká nezaměstnanost, kdo chce a může, nějaké uplatnění si najde. Možnosti existují a i to se určitě pozitivně promítá do smýšlení lidí,“ říká Hana Púllová, ředitelka personální společnosti Randstad.

S podobnými vyhlídkami jako Češi očekávali příchod nového roku i zaměstnanci v ostatních zemích. Při zprůměrování výsledků Workmonitoru ze všech 33 zkoumaných států vychází, že zlepšení ekonomické situace si od roku 2017 slibuje 52 % všech pracujících.

Co ale Češi vidí pozitivněji, než valná část jejich zahraničních kolegů, je finanční situace společností, ve kterých sami pracují. Podle vyjádření 69 % dotazovaných se jejich zaměstnavateli v roce 2016 dařilo po finanční stránce lépe než v roce 2015. Téměř tři čtvrtiny (72 %) si dokonce myslí, že v roce 2017 se situace u nich ve firmě ještě dále vylepší.

 

Zaměstnanci očekávají vyšší zisk, nikoli nárůst mezd

Podle slov zaměstnanců to ale nevypadá, že by automaticky očekávali, že se pozitivní vývoj v hospodaření zaměstnavatelů promítne i do jejich platového ohodnocení. Zvýšení mzdy totiž očekává pouze 35 % pracujících. U bonusů jsou očekávání větší, s přilepšením v podobě jednorázové odměny počítá 48 % Čechů.

Jakákoli neochota navyšovat mzdy se nebude příliš vyplácet, firmám bude dále hrozit, že by v důsledku toho mohli přijít o to nejcennější: své lidi. Nejčastějším důvodem odchodu od zaměstnavatele, který uváděli dotazovaní v posledním průzkumu Randstad Workmonitor, bylo právě získání lepších podmínek jinde.

Udržet kvalitní lidi bude náročnější

„Kvalitní lidi si firmy musí hýčkat. Velkým tématem letošního roku bude udržení si stávajících zaměstnanců, do kterých již firma investovala. Náklady na hledání a zaučování nového člověka, ztracený čas a s ním spojené ušlé zisky, to vše zpravidla stojí mnohem víc.“ říká Hana Púllová, ředitelka personální společnosti Randstad, a dodává: „Ne vždy udržení talentů ve firmě otázkou zvyšování platů, velmi často záleží i na pracovních podmínkách, firemní kultuře a celkové atmosféře ve firmě. Značka zaměstnavatele a jeho pověst hrají v rozhodování kandidátů stejně důležitou roli jako finance.“

Ve většině dalších zemí zahrnutých v průzkumu Randstad Workmonitor by měli být zaměstnavatelé dle očekávání svých lidí štědřejší, než firmy v Česku. V průměru se v nich přidání dočká více než polovina všech pracujících. Pozoruhodný je optimismus zaměstnanců v Indii, kde vyšší částku na výplatní pásce předpokládá 92 % zaměstnaných, příliš pozadu ale nezůstanou  ani v Argentině, Turecku či Číně, kde si k lepšímu platu přijde více jak tři čtvrtiny pracujících obyvatel. Nejmenší očekávání mají naopak v Japonsku či Řecku, kde s přidáním počítá jen pětina všech zaměstnanců.

 

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad:

 Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, následovalo jeho uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 34 zemí po celém světě, pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců.

Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce. Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto vlnu Randstad Workmonitor průzkumu proběhla v období listopad - prosinec 2016.

 

O společnosti Randstad:

Společnost Randstad je druhým největším poskytovatelem personálně - poradenských služeb na světě. Má zastoupení ve 39 zemích, kde ve 4400 pobočkách pracuje 29 000 zaměstnanců. Portfolio služeb Randstad zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání, vyhledávání zaměstnanců na stálé pracovní úvazky, inhouse řešení a služby v oblasti HR.

 Randstad patří mezi top tři hráče na trhu v Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii, Německu, Argentině, Belgii, Lucembursku, Kanadě, Chile, Francii, Řecku, Indii a Mexiku. Významné podíly má rovněž na trzích v Austrálii, Japonsku a Spojených státech. Randstad má v České republice 200 konzultantů a poskytuje služby v oblasti agenturního zaměstnávání, procesního řízení lidských zdrojů a vyhledávání lidí na stálé úvazky klientům prostřednictvím 22 pracovišť. Více informací na www.randstad.cz.

Pro více informací kontaktujte:

Alžběta Honsová 

Marketing & Communication Manager

Tel: +420 602 228 199