Praha, 26. únor 2015 – Nálada českých zaměstnanců se podle výsledků průzkumu Workmonitor společnosti Randstad zlepšila. O budoucnosti nyní smýšlejí pozitivněji.  Zatímco na začátku roku 2014 jen třetina z nich předpokládala, že se ekonomická situace v zemi zlepší, o dvanáct měsíců později už je o příznivých vyhlídkách pro tento rok přesvědčeno 43 % všech zaměstnanců. Pro zaměstnavatele, kteří nyní opět nabízejí nové pozice, to znamená, že o nejlepší kandidáty budou muset více bojovat.

 

Češi očekávají růst

Nezaměstnanost v České republice v lednu sice stoupla na 7,7 %, ale v meziročním srovnání je stále výrazně nižší. Loni stejnou dobou činila 8,6 procenta. I to je jedním z důvodů, proč mají nyní lidé podstatně větší důvěru v ekonomický růst a zlepšení podmínek.

To se promítá i do jejich mzdových očekávání. Počet těch, kteří se před Vánoci těšili na jednorázové odměny, se oproti loňsku zvýšil o pětinu. Nějakou formu bonusu tak na sklonku roku očekávala téměř polovina všech zaměstnanců a 4 z 10 z dotazovaných počítali se zvýšením mzdy.

„Takový vývoj je naprosto logický. V době vyšší nezaměstnanosti se lidé soustředí na udržení místa a s platovými požadavky většinou nejdou vysoko. Firmy jsou v ekonomicky méně stabilních časech obvykle nuceny snižovat náklady a při přidávání a vyplácení bonusů jsou opatrnější. Jakmile se situace zlepší, zaměstnanci začnou klást větší důraz na dobré finanční podmínky a mnozí kvůli nim neváhají změnit práci. Je pak na zaměstnavateli, jak se zachová, ale většina se snaží kvalitní pracovníky udržet a motivovat je různými benefity, zejména peněžními,“ vysvětluje Hana Púllová, ředitelka společnosti Randstad.

 

Firmy spíše investují do rozvoje lidí než do mzdy

Dobrý plat je velmi důležitým, ovšem zdaleka ne jediným stimulem zaměstnanecké spokojenosti. Zeptali jsme se tedy Čechů, zda o ně zaměstnavatelé pečují i po jiných stránkách. Mnoho společností se ještě více začalo zaměřovat na podporu talentu svých lidí a jejich profesní růst. Podle 4 z 10 dotazovaných nyní zaměstnavatelé investují více času a prostředků do jejich rozvoje, než bylo zvykem před 10 lety.

Dalo by se očekávat, že takový přístup zaměstnanci jen uvítají, a u 65 % z nich tomu tak opravdu je. Tuto formu podpory vnímají jako cennou příležitost k osobnímu růstu, kterou jim jejich firma poskytuje. V případě 28 % dotazovanýchjsme ovšem zaznamenali rezervovanější postoj.

Pokud se zaměstnavatel hodně soustředí na rozvoj jejich talentu, začnou se cítit pod tlakem a mají obavy, že nedokáží dlouhodobě držet s ostatními kolegy krok. Důvodem ovšem rozhodně nemusí být jen lenost nebo nechuť učit se novým věcem.

 

Důležité je najít správnou motivaci

„Každého člověka motivuje něco jiného. Záleží na jeho povaze, ale také na tom, v jaké životní situaci se zrovna nachází. Některé zaměstnance možnost srovnávání se s ostatními kolegy a soutěživé prostředí podporuje k lepším výkonům, pro jiné může být natolik nepříjemné či stresující, že se naopak uzavřou více do sebe a výsledný efekt je přes všechny dobré snahy nakonec spíše negativní,“ říká Hana Púllová, ředitelka společnosti Randstad.

Na důležitosti nabývá i pocit svobody a možnost ovlivňovat své kariérní kroky, aniž by kvůli tomu lidé museli měnit společnost, ve které působí. Tento trend vnímají i zaměstnavatelé, 39 % dotazovaných zaměstnanců si v průzkumu pochvalovalo, že jejich firma jim umožňuje, aby si svou profesní dráhu určovali v rámci možností sami.

 

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad:

Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, následovalo jeho uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 32 zemí po celém světě, pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce.  

Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto vlnu Randstad Workmonitor průzkumu proběhla v období 23. listopadu - 5. prosince 2014.

 O společnosti Randstad:

 Společnost Randstad je druhým největším poskytovatelem personálně - poradenských služeb na světě. Má zastoupení ve 39 zemích, kde ve 4400 pobočkách pracuje 29 000 zaměstnanců. Portfolio služeb Randstad zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání, vyhledávání zaměstnanců na stálé pracovní úvazky, inhouse řešení a služby v oblasti HR. Randstad patří mezi top tři hráče na trhu v Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii, Německu, Argentině, Belgii, Lucembursku, Kanadě, Chile, Francii, Řecku, Indii a Mexiku.Významné podíly má rovněž na trzích v Austrálii, Japonsku a Spojených státech. Randstad v České republice poskytuje služby v oblasti agenturního zaměstnávání, procesního řízení lidských zdrojů a vyhledávání lidí na stálé úvazky klientům prostřednictvím 17 poboček. Více informací na www.randstad.cz. 

Pro více informací kontaktujte:

Alžběta Honsová

Marketing & Communication Manager

Tel: +420 602 228 199