Průzkum personální agentury Randstad ukázal, že dobrá rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a příjemná atmosféra na pracovišti se může stát pro ženy a generaci mileniálů rozhodujícím faktorem při volbě zaměstnavatele, IT patří stále mezi nejpopulárnější obory a automatizace nevzbuzuje v lidech obavy ze ztráty zaměstnání. 

Výsledky nejnovějšího globálního průzkumu Randstad Employer Brand Survey, který personální agentura Randstad zrealizovala mezi nejprestižnějšími zaměstnavateli ve 26 zemích světa, ukázaly, že zaměstnavateli nepřináší atraktivitu pouze výše mzdy či jeho stabilita. Pro rostoucí počet zaměstnanců – zejména z řad žen a tzv. mileniálů - jsou rozhodujícími faktory při volbě zaměstnavatele také možnost docílit dobré rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a příjemná atmosféra na pracovišti. Vyváženost pracovního a soukromého života se na seznamu priorit zaměstnanců posunula za uplynulý rok o 1 pozici, aktuálně zaujímá 3. místo. Příjemná pracovní atmosféra pak představuje u žen dokonce nejvyšší prioritu. „Jde o oblasti, kterým by firmy měly věnovat zvýšenou pozornost, aby i do budoucna dokázaly přilákat dostatečný počet talentovaných pracovníků,“ říká Hana Púllová, ředitelka společnosti Randstad, a dodává: „Work/life balance je stále důležitějším fenoménem, a to nejen na západ od našich hranic. Mladí lidé nechtějí pracovní kariéře obětovat své zájmy a rodiče zase stále více zdůrazňují potřebu trávit dostatečný čas s rodinou. Při pohovorech s uchazeči o zaměstnání se s tímto názorem setkáváme za poslední dva roky stále častěji, přičemž prakticky nehraje roli, o jaký obor se zajímají.“

 Důležité pro zaměstnavatele, ale ne pro zaměstnance

Průzkum zjistil také další nesrovnalosti mezi tím, co zaměstnavatelé prezentují jako důležitý faktor své značky zaměstnavatele a co skutečně hledají a oceňují zaměstnanci. Například nabídku zahraniční profesní zkušenosti, kterou považuje většina zaměstnavatelů za důležité lákadlo, označila více než polovina respondentů za nedůležitou. „Tohle zjištění průzkumu plně potvrzuje skutečnost, se kterou se setkáváme u kandidátů o práci na denní bázi - Češi v posledních letech ztrácí zájem o zahraniční kariéru. Z našeho nedávného průzkumu na toto téma vyplývá, že o práci v cizině má zájem jen necelá čtvrtina lidí. Důvodů je určitě mnoho, ovšem k těm základním patří atraktivita České republiky, bezpečnost a samozřejmě i zdejší dostatečná nabídka zajímavých pracovních pozic,“ komentuje Hana Púllová.

 Nejvíce a nejméně populární odvětví

Průzkum Randstad se zaměřil i na popularitu jednotlivých oborů. I když obor informačních technologií ztratil v uplynulých letech několik bodů, stále patří k spolu s dalšími technologickými obory a humanitními vědami k TOP 3 oblastem, ve kterých by zaměstnanci rádi získali práci. Sektory finančních služeb, rychloobrátkového spotřebního zboží (FMCG), logistika, služby a pohostinství se umístili na žebříčku popularity nízko, když je za atraktivní odvětví označilo pouze 41 %, 40 %, 40 %, 38 % a 33 % respondentů průzkumu. „Společnosti působící v těchto sektorech najdou ve výsledcích průzkumu vážné varování. 8 z 10 zaměstnanců by z různých důvodů uvažovalo o přechodu z těchto odvětví do jiných,“ přibližuje Hana Púllová.

 Automatizace změní pracovní pozice - rekvalifikace je vítána

Průzkum se zaměřil i na další žhavé téma současného pracovního trhu – na postupující fenomén automatizace. „I když se na trhu diskutuje, nakolik hrozí zánik pracovních pozic i oborů, průzkum ukázal, že třetina zaměstnanců v Severní Americe a v Evropě se domnívá, že automatizace jim pomůže zlepšit jejich práci. V Latinské Americe, v Asii a v Tichomoří jsou lidé ještě optimističtější, na automatizaci má pozitivní názor více než polovina lidí zapojených do průzkumu,“ říká Hana Púllová s tím, že dalších téměř 40 % všech dotazovaných zaměstnanců se domnívá, že automatizace nebude mít na jejich práci vliv. Obavy tedy má jen minorita.Automatizace snižuje objem rutinních úkolů a činností a uvolňuje čas, aby zaměstnanci mohli pracovat na zajímavějších a náročnějších projektech. Způsobuje ale také to, že některé dovednosti zaměstnanců budou zastarávat. Společnosti tak budou muset klást mnohem větší důraz na potřebu rekvalifikace svých zaměstnanců. Při dotazování respondentů na jejich názor na potřebu vzdělávání by rekvalifikaci přivítalo 58 % zaměstnanců po celém světě, za předpokladu, že jejich plat zůstane stejný nebo se zlepší.

O průzkumu Randstad Employer Brand Research:

Průzkum Randstad Employer Brand Research je nejkomplexnějším, nezávislým a důkladným výzkumem značek zaměstnavatelů ve světě a identifikuje nejatraktivnější zaměstnavatele mezi tisíci firem. Výzkum zachycuje názory více než 160 000 respondentů (široká veřejnost ve věku 18-65 let) v 5 495 společnostech ve 26 zemích. Poskytuje náhled na vnímání a hnací sílu potenciálních zaměstnanců. Proč lidé dávají přednost jedné firmě nebo konkrétnímu odvětví před druhým? Co je motivuje, aby zůstali u zaměstnavatele nebo začali hledat jinde? Výzkum prováděný od roku 2000 byl proveden mezinárodním výzkumným partnerem společnosti Randstad výzkumnou společností Kantar TNS. Respondenti pro výzkum v roce 2017 byli dotazováni v období od září do prosince 2016.

Pro další informace (fotografický a video materiál, infografiky, prezentace atd.) a podrobné informace přejděte na stránku: https://www.randstad.com/workforce-insights/employer-brand-research/.&n…;