Praha, 3. červenec 2014 – Když jste fyzicky fit, zpravidla se to pozitivně projeví i na všem pracovním výkonu.  To se lehce řekne, ale hůř dělá. Obzvlášť když pět dní ze sedmi prosedíte v kanceláři a jediným vaším pohybem je přesun na kolečkové židli mezi skříňkou se šanony a počítačem. Pracovní vytížení ale pro mnoho Čechů přestává být důvodem, proč se sportu vzdávat. Právě naopak, v průzkumu Workmonitor společnosti Randstad téměř dvě třetiny zaměstnanců potvrdily, že se cvičením udržují nejen ve fyzické, ale i pracovní kondici. To si už uvědomují také zaměstnavatelé - třetina z nich zdravý životní styl svých lidí aktivně podporuje.

Již třetina českých zaměstnavatelů aktivně podporuje zdravý životní styl

Častá fyzická aktivita je podle 78 % dotazovaných pro zdravý život nezbytná. 6 z 10 potvrdilo, že sedíky pravidelnému sportu nejen cítí lépe, ale podávají i lepší výkony v práci. A na to začínají slyšet také firmy. Chodit cvičit v průběhu pracovní doby má povoleno 17 % Čechů, čtvrtině zaměstnavatel alespoň poskytuje cvičební vybavení v místě pracoviště nebo slevy na návštěvy sportovních zařízení.

„Z takového přístupu těží vždy obě strany,“ říká Alžběta Honsová, Marketingová manažerka společnosti Randstad, a vysvětluje: „Zaměstnancům to umožní udržovat lepší rovnováhu mezi prací a volným časem a firmám se investice vrátí v podobě odpočatějších, zdravějších a celkově spokojenějších zaměstnanců.“ 

Podniky, které své pracovníky tak či onak podporují ve zlepšování kondice, tak zároveň podporují i utužování týmu. Třetina dotazovaných totiž v průzkumu potvrdila, že sportovní aktivity s oblibou provozují právě ve společnosti svých kolegů.

Ve zdravém těle zdravý duch

Pro dobré pracovní výsledky je důležité být fit nejen fyzicky, ale i duševně, proto některé společnosti pomáhají svým zaměstnancům i s udržováním zdravé mysli. Péče v podobě placeného kouče nebo poradce se podle průzkumu Randstad Workmonitor v zaměstnání dostává pětině Čechů.

Nejen duševní potravou je ale člověk živ. Na to, aby se v průběhu pracovního dne cítili dobře i díky vyváženému jídlu, myslí zaměstnavatelé 21 % všech dotazovaných, a ve firemních kantýnách propagují zdravou stravu.

I přesto, že podporu ze strany zaměstnavatele Češi vítají, prakticky jednohlasně (89 %) se shodují, že zodpovědnost za svou kondici nesou hlavně oni sami. A jak tedy během běžného dne v zaměstnání pracují na jejím zlepšení? Ač to zní překvapivě, tak hlavně tím, že běhají po schodech! 57 % účastníků průzkumu prohlásilo, že se záměrně vyhýbají výtahům a v práci se ve jménu svého zdraví pohybují zásadně po svých.

„Work-Life Balance“ má ve světě různé podoby

Důležitost rovnováhy mezi pracovním a osobním životem si uvědomují zaměstnanci napříč světadíly a všude platí, že udržovat se fit považují za svou osobní povinnost (v průměru 85%). Způsoby, jak se do péče o fyzické a mentální zdraví svých lidí zapojují zaměstnavatelé, se ovšem v každé zemi trochu liší.

V Evropě není běžně zvykem, aby například zaměstnavatel umožňoval zaměstnancům věnovat se cvičení v pracovní době, zatímco ve Spojených státech amerických nebo v Austrálii či na Novém Zélandu tuto možnost uvádí téměř třetina respondentů, v  Turecku dokonce 40 %.

Obecně je však příspěvek zaměstnavatele na sportovní aktivity u našich sousedů mnohem běžnější – ve Velké Británii, Německu nebo Polsku tuto možnost potvrzuje minimálně třetina zaměstnanců, v USA pak dokonce 40% - oproti 17% v Česku.

Nejdál jsou v péči o tělesné i duševní blaho svých zaměstnanců v USA, Austrálii a na Novém Zélandu – skoro 70 % zaměstnavatelů aktivně podporuje zdravý životní styl: kromě podpory fyzické aktivity zaměstnanců polovina zaměstnavatelů podporuje zdravou stravu (například ve firemních kantýnách či finančními příspěvky) a téměř polovina poskytuje svým lidem osobního kouče či mentora. 

„Zjednodušeně se dá říci, že v Evropě se více cvičí a ve Spojených státech, Austrálii a na Novém Zélandu uplatňují spíše takový holistický přístup,“ komentuje výsledky Alžběta Honsová a dodává: „Pozadu ovšem nezůstávají ani asijské státy, podle tvrzení respondentů je tam podpora fyzických aktivit běžná u více než třetiny zaměstnavatelů a téměř polovina zaměstnavatelů disponuje aktivním programem na podporu zdravého životního stylu. Částečně je možné tyto výsledky určitě přičíst poměrně rozšířené praxi společných firemních rozcviček a sportovních aktivit. Jaké části zaměstnavatelů se tento přístup týká, je ovšem otázkou; nejvyšší procento (86%) zaměstnanců využívajících coby cvičení běh po schodech je totiž v Indii.“

O průzkumu Workmonitor společnosti Randstad

Průzkum Workmonitor společnosti Randstad byl poprvé publikován v Nizozemsku v roce 2003, následovalo jeho uvedení v Německu a nyní již zahrnuje 32 zemí po celém světě, pokrývá Evropu, Asii i Ameriku. Randstad Workmonitor vychází čtyřikrát do roka a jeho výsledky odráží lokální i globální trendy v oblasti mobility. Ty je možné díky pravidelnosti průzkumu sledovat v průběhu času. Workmonitor mobility Index měří postoj a očekávání zaměstnanců z hlediska změny zaměstnavatele nebo práce v průběhu následujících šesti měsíců. Kromě mobility sleduje spokojenost zaměstnanců a jejich osobní motivaci. Součástí každého průzkumu je i sada tematických otázek, které zkoumají současné trendy. Výsledná data tak poskytují komplexní vhled do aktuální situace na trhu práce.  

Kvantitativní studie je prováděna prostřednictvím on-line dotazníku u populace ve věku 18-65 let, pracující minimálně 24 hodin týdně v placeném zaměstnání (nezahrnuje osoby samostatně výdělečně činné). Minimální velikost zkoumaného vzorku je 400 respondentů za každou zemi, pro průzkum je využíván Survey Sampling International (SSI) panel. Dotazování pro tuto vlnu Randstad Workmonitor průzkumu proběhla v období 18. dubna - 3. května 2014.

O společnosti Randstad

Společnost Randstad je druhým největším poskytovatelem personálně - poradenských služeb na světě. Má zastoupení ve 39 zemích, kde ve 4500 pobočkách pracuje 29 500 zaměstnanců. Portfolio služeb Randstad zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání, vyhledávání zaměstnanců na stálé pracovní úvazky, inhouse řešení a služby v oblasti HR. Randstad patří mezi top tři hráče na trhu v Nizozemí, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Švýcarsku, Velké Británii, Německu, Argentině, Belgii, Lucembursku, Kanadě, Chile, Francii, Řecku, Indii a Mexiku.

Významné podíly má rovněž na trzích v Austrálii, Japonsku a Spojených státech. V České republice poskytuje služby klientům prostřednictvím 12 poboček. Více informací na www.randstad.cz

 

 

Pro více informací kontaktujte:

Alžběta Honsová

Marketing & Communication Manager

Tel: +420 602 228 199