Vítězem ankety Randstad Award 2023 o nejlepšího zaměstnavatele v České republice se stala společnost LEGO. Prvenství získala na základě hlasování respondentů napříč podniky a odvětvími, kteří zvlášť ocenili její vynikající pověst, finanční stabilitu a jistotu pracovního místa. Na druhém místě se umístila Škoda Transportation, působící v oblasti dopravního strojírenství, a na třetím výrobce automobilů Škoda Auto. Společnost Microsoft, která zvítězila v letech 2020–2022 třikrát v řadě, byla jako první zapsána do Síně slávy. Anketa hodnotící názory zaměstnanců na zaměstnavatele vychází z průzkumu personální agentury Randstad zvaného Employer Brand Research, zkráceně REBR.

předávání cen Randstad Award
předávání cen Randstad Award
předávání cen Randstad Award pro nejatraktivnější zaměstnavatele

Personální agentura Randstad provádí průzkum REBR ve více než třiceti zemích světa, mezi které se Česká republika zařadila v roce 2018. Ve stejném roce hlasovali čeští zaměstnanci poprvé i v anketě Randstad Award, oceňující nejatraktivnější zaměstnavatele na domácím trhu práce. Výjimečná je anketa tím, že v ní rozhodují zaměstnanci, tedy ti, kteří mají s personální strategií, firemní kulturou a přístupem podniků přímou osobní zkušenost. Pořadí vzniká na základě jejich názorů na deset klíčových faktorů, tzv. Employee Value Propositions (EVP), odrážejících atraktivitu zaměstnavatelů pro zaměstnance.

quote icon

Z výsledků ankety Randstad Award vyplývá, že při hodnocení oceněných firem je pro zaměstnance nejdůležitější finanční stabilita podniku. Dalšími klíčovými faktory jsou dobrá pověst zaměstnavatele a jistota zaměstnání, mzdy a benefity, možnost kariérního růstu nebo zajímavá pracovní náplň. Blahopřejeme nejlepším!

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

V letošním roce se nejlepším zaměstnavatelem stala společnost LEGO. Na druhém místě se v letošním ročníku ankety Randstad Award umístila společnost Škoda Transportation a na třetím společnost Škoda Auto.

quote icon

Výsledek, kterého dosáhla společnost LEGO, ukazuje, že se jedná o skvělého zaměstnavatele s vynikající pověstí a finanční stabilitou, schopného nabídnout jistotu zaměstnání. Pro všechny tři nejúspěšnější firmy platí, že zaměstnanci u nich oceňují především finanční stabilitu a jistotu zaměstnání. Škoda Transportation získala přízeň zaměstnanců rovněž díky možnostem kariérního růstu, které nabízí, u Škody Auto vyzdvihují atraktivní mzdu a benefity.

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

Společnost Microsoft, která ovládla anketu v letech 2020–2022 třikrát bez přerušení, tentokrát mezi sledované firmy zařazena nebyla a stala se prvním členem nově ustavené Síně slávy.

quote icon

Členství v Síni slávy je výjimečným oceněním, dokládajícím, že společnost dosahuje v oblasti personalistiky a spokojenosti zaměstnanců dlouhodobě vynikajících výsledků. Jsem přesvědčen, že takových podniků bude přibývat a počet členů Síně slávy se v dalších letech rozroste.

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

Přehled TOP zaměstnavatelů České republiky pro rok 2023:

1. LEGO Production s.r.o.
2. Škoda Transportation
3. Škoda Auto
4. IBM
5. Kofola

Vítězné společnosti v jednotlivých sektorech:

IT & telekomunikace: IBM
Obchodní služby: KPMG
Automotive: Škoda Auto
Farmacie & zdravotnictví: Teva Pharmaceuticals
Výroba: LEGO Production s.r.o.
Bankovnictví & pojišťovnictví: Air Bank
FMCG: Kofola
Energetická řešení, stavebnictví & facilities: ČEZ
Logistika & doprava: ČSA, Smartwings
Retail: IKEA