Firmy se obávají důsledků inflace a s recesí se chtějí vyrovnat snižováním provozních nákladů. Většina nicméně věří v udržení či navýšení objemu prodejů

Pro více než polovinu firem (51 %) bude největší výzvou v letošním roce schopnost vyrovnat se s rostoucí inflací, přičemž dvě třetiny z nich (66 %) vidí cestu, jak recesi čelit, ve snížení provozních výdajů. Největší část firem (41 %) přesto předpokládá, že objem prodejů zůstane stabilní, čtvrtina (26 %) věří, že vzroste a pouze necelá pětina (19 %) se obává poklesu. Vyplývá to z průzkumu Randstad HR Trends 2023, provedeného společnostmi Randstad a Evalueserve.

101.jpg
101.jpg

Průzkum Randstad HR Trends 2023, kterého se zúčastnily více než dvě stovky manažerů z různých odvětví, analyzoval vztah firem k vývoji podnikání a výzvám, kterým bude ekonomika v letošním roce čelit. Za největší výzvu označila více než polovina (51 %) dotázaných schopnost vyrovnat se s rostoucími náklady, přičemž bezmála polovina (46 %) zmínila v této souvislosti ceny energii. K dalším problémům, které budou muset firmy v letošním roce řešit, zařadili manažeři zajištění procesů a garanci produktivity (42 %), zachování obchodních marží (30 %), udržení vztahů s klienty a dodavateli (28 %), přístup k dodávkám nezbytným pro zajištění provozu (27 %) a případné neočekávané náklady (23 %). Patnáct procent respondentů uvedlo v rámci průzkumu rovněž zvýšení digitální bezpečnosti.

V plánech, jak recesi čelit, převládá podle průzkumu snižování provozních výdajů (66 %) a přehodnocení potřeb zaměstnanců, případně změna organizační struktury (48 %). Čtvrtina dotázaných (27 %) připustila v této souvislosti i snížení počtu zaměstnanců, 25 % zmínilo upevňování jejich výkonnosti a 15 % snížení odměn a benefitů. Pětina respondentů (21 %) vidí cestu ve zvýšení ceny produktů nebo služeb. Přes nepříznivé vnější vlivy se nicméně pouze necelá pětina manažerů obává, že dojde k poklesu objemu prodejů. Největší část dotázaných (41 %) očekává, že objemy prodejů zůstanou stabilní a více než čtvrtina (26 %) předpokládá, že vzrostou. 

quote icon

Většina manažerů přistupuje k recesi pragmaticky, bez katastrofických scénářů. Neskrývají obavy, které vyvolává v podnikatelském prostředí inflace, na druhé straně očekávají, že firmy se s ní dokáží s využitím vnitřních zdrojů především v nákladové oblasti vyrovnat. Více než dvě třetiny manažerů předpokládají, že se stávající objemy prodejů podaří udržet nebo dokonce navýšit.

Martin Jánský
generální ředitel společnosti Randstad Česká republika

Zajímá vás více informací z průzkumu Randstad HR Trends 2023? Podívejte se na detailní zprávu zde. Anglickou verzi si můžete stáhnout zde.