•  Nezaměstnanost nadále klesá, v září  se snížila na 3,8 %
  •  Pokles nezaměstnanosti se projevil  u žen, u mužů hodnoty zůstaly stejné
  •  Meziměsíční pokles nezaměstnanosti  byl evidován ve všech okresech

V září celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 4,0 % a nezaměstnanost se snížila na 3,8 %. Na konci měsíce úřad práce evidoval celkem 284 915 uchazečů o zaměstnání. Jejich celkový počet byl o 11 911 nižší než na konci předchozího měsíce a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 nižší o 93 343 osob. Podíl nezaměstnaných žen poklesl na 4,1 %, u mužů nezaměstnanost zůstala na hodnotě 3,5 %. Absolventi všech stupňů vzdělání a mladiství se na celkovénezaměstnanosti podíleli 5,4 %.
Množství hlášených volných pracovních míst vzrostlo o 3,4 % na 206 081, což je o 6 808 více než v předchozím měsíci a o 65 088 více než v září 2016. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,4 uchazečů, z toho nejvíce v okresech Karviná (8,5), Ústí nad Labem (7,2), Most (4,6), Bruntál (4,2), Děčín (3,7), Sokolov, Hodonín a Znojmo (všichni 3,6).
„Zaměstnavatelé musí počítat s tím, že "volní" zaměstnanci na trhu už nejsou. Kdo chce pracovat, už pracuje. Firmy nyní akutní nedostatek lidí řeší buď přetahováním od konkurence, což ještě více zrychluje mzdovou spirálu, nebo se musí cíleně zaměřit na zaměstnávání cizinců, jejichž cena se již ale blíží lokálním pracovníkům. Jinak mají na výběr pouze ze skupiny osob, která nemá o práci zájem, nemá pořádné pracovní návyky a její produktivita je riziková,“ komentuje výsledky Tomáš Brožek, ředitel Randstad Inhouse Services a dodává: „Pokud firmy platí méně, než je průměr v oboru a nepracují aktivně se zaměstnanci, aby si získaly jejich loajalitu, čelí hrozbě odlivu, jakmile jejich konkurence přidá o pár set korun navíc na výplatě.“
Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší v okresech – Svitavy (o 9,7 %), Pardubice (o 8,0 %), Prachatice (o 7,3 %), Plzeň město (o 6,3 %), Ústí nad Orlicí (o 6,2 %), Jihlava (o 6,1 %), Kroměříž, Praha a Chrudim (shodně o 5,8 %), Plzeň jih (o 5,5 %) a Pelhřimov (o 5,4 %).
Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 33 okresů, nejvyšší byl v okresech Karviná (8,9 %), Most (8,5 %), Ostrava-město (7,4 %), Ústí nad Labem (6,8 %), Bruntál (6,4 %), Chomutov (6,3 %), Hodonín (5,7 %), Znojmo (5,6 %), Děčín a Brno-město (oba 5,5 %). 
Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Rychnov nad Kněžnou (1,2 %), Praha-východ (1,5 %), Jindřichův Hradec (1,8 %), Písek (1,9 %), Benešov a Pelhřimov (oba 2,0 %), Jičín, Plzeň-jih, Cheb, Praha západ a Prachatice (všichni 2,1 %). Sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti v ČR podle posledních údajů EUROSTATU činila v srpnu 2,9 %, v EU28 pak 7,4 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti dosáhla v ČR 2,9 % a v EU28 7,6 %.
Průměrná hrubá měsíční nominální mzda* ve 2. čtvrtletí 2017 vzrostla proti stejnému období předchozího roku o 7,6 %, reálně se  zvýšila o 5,3 % a činila celkem 29 346 Kč. Medián mezd se rovnal 24 896 Kč.
* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství