máme zájem o report na míru z průzkumu REBR

průzkum zaměstnavatelské značky Randstad Employer Brand Research

vyplňte název vaší společnosti

vyplňte vaše jméno

vyplňte vaše příjmení

vyplňte vaše telefonní číslo

informovaný souhlas

Uděluji  společnosti Randstad HR Solutions s.r.o., IČ 08025851, se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 311763, a společnosti Randstad Services s.r.o., IČ 09240683, se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 333079, jakožto společným správcům (dále jen Společní správci) souhlas s přímým marketingem spočívajícím v zasílání informací o marketingových akcích a obchodních sděleních každého ze Společných správců, včetně např. průzkumů; komunikace může probíhat např. emailem nebo telefonickým rozhovorem. Svůj souhlas uděluji na dobu 5 let, neodvolám-li svůj souhlas dříve. Potvrzuji, že jsem obdržel/a informaci o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR. Udělení souhlasu je dobrovolné. Souhlas mohu odvolat u jakéhokoliv ze Společných správců, a to s účinky do budoucna. Pokud odmítnu svůj souhlas udělit, nebo svůj souhlas odvolám, nevyplývají pro mě z toho žádné negativní důsledky. Pokud se rozhodnu udělený souhlas odvolat, mohu Společné správce kontaktovat emailem na emailové adrese osobniudaje@randstad.cz nebo zaslat písemné sdělení na adresu sídla kteréhokoliv ze Společných správců nebo se osobně dostavit na jakoukoliv z poboček Společných správců.

e-mailová sdělení zvolte
General