Medzinárodní den žen neboli MDŽ slavíme každoročne 8. března. Zamýšleli jste se ale někdy nad tím, jak vlastně tento významný den vznikl? Co pro vás (nejen ženy) tento den znamená? Mnozí ho vnímají jako svátek, kdy většina mužů svým matkám, sestrám, partnerkám nebo dcerám koupí květinu, čokoládu nebo přáníčko. Víte ale z jakého důvodu? 

Female sitting in a green chair looking up
Female sitting in a green chair looking up

Počátky tohoto svátku sahají na přelom 19. a 20. století, kdy se začal řešit boj za rovná práva, tedy dávno předtím, než socialistický režim tento den zneužil k propagaci svých ideálů (např. rudé karafiáty a oslavy na pracovišti…). Mezinárodní den žen by tak neměl být pouze o přáních a symbolických gestech, ale také o vzpomínce na stávku newyorských švadlen, která představuje důležitý mezník v boji za rovnost pohlaví a práva žen.

Jeho počátkem je rok 1908, kdy se newyorské dělnice vzbouřily proti nelidským pracovním podmínkám. O rok později se na konferenci socialistek v Kodani stal Mezinárodní den žen oficiálním symbolem ženského hlasu za rovnost a práva. Datum 8. března se v našich kalendářích ukotvilo po první světové válce, kdy ženy v Petrohradě 23. února demonstrovaly proti válce. V roce 1975 pak OSN uznala MDŽ jako den solidarity žen a připomínku boje za jejich práva, bezpečnost a proti násilí. Od té doby každý rok 8. března slavíme MDŽ jako vzpomínku na statečnost a sílu ženského hnutí, které bojovalo za své místo ve společnosti a za rovnoprávnost v oblastech jako je hlasovací právo, pracovní podmínky a platová rovnost. 

Na den žen si ovšem nepřipomínáme pouze dosavadní pokrok, ale také cestu, která nás v této oblasti ještě čeká. Nebojme se tedy uvědomovat si výzvy a nerovnosti, jimž ženy mnohdy čelí. Hledejme společně cesty k budoucnosti, kde budou všichni lidé respektováni. 

Věděli jste například, že podle loňského Global Gender Gap Report dosáhneme plné rovnosti v Evropě až za téměř 100 let? A co se týká zajišťování rovných podmínek v rámci EU, že se podle Gender Equality Indexu (2023) Česká republika umístila až na 25. místě z celkových 27 členských států? Máme tedy jako republika určitě co dohánět!

Dnešní svátek tak nepatří jen ženám, ale i mužům, zkrátka všem, kterým není lhostejný život ve společnosti. Je to také čas na poděkování všem lidem bez rozdílu, kteří přispívají k budování lepší a spravedlivější společnosti.

o autorce
Veronika Veverkova
Veronika Veverkova

Veronika Veverková

admin support & randstad ambasadorka

Veronika Veverková pracuje v pražské pobočce Randstad, kde se zabývá nábory na pozice modrých límečků. Je absolventkou magisterského oboru Genderová studia, což nejlépe definuje její zájem a angažovanost ve sféře rovnosti a rozmanitosti. V Randstad také zastává roli ambasadorky, v rámci které je jejím cílem aktivně diskutovat a vnášet do povědomí genderová témata, wellbeing a edukaci v kontextu lidských zdrojů a pracovního prostředí.