Obor HR nabývá v posledních letech opět na atraktivitě a na vysoké školy se hlásí studenti, kteří se v něm chtějí vzdělávat a v budoucnu si v něm hledat uplatnění. Tématem univerzitního vzdělávání v oblasti HR se dlouhodobě zabývá naše kolegyně Petra Zoubková, která se ve své roli Randstad ambasadorky zaměřuje na spolupráci se školami a připravuje přednášky a workshopy pro studenty. Díky tomu získala také příležitost zúčastnit se zajímavého projektu, jehož cílem bylo porovnat činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů prováděné podniky v zemích V4.

studenti v knihovně
studenti v knihovně

tematické workshopy pro studenty.

Ve spolupráci s OPF, Obchodně podnikatelskou fakultou na Slezské univerzitě, Petra v průběhu jarního semestru vedla dva workshopy pro studenty. První workshop se jmenoval Manažerské dovednosti - delegování a efektivní vedení porad a studenti se díky němu dozvěděli, jak efektivně vést týmové porady, proč a jak delegovat svou práci a také co jsou největší časožrouti v praxi manažera. V rámci druhého workshopu se pak studenti seznámili s tím, k čemu slouží kompetenční modely a jak je lze využít v oblasti řízení firmy.

quote icon

Personální oddělení je jakousi vlajkovou lodí každé firmy a do značné míry napovídá o jejím celkovém fungování a firemní kultuře. HR je multidisciplinární obor zahrnující oblast plánování, řízení, péče o zaměstnance a jejich rozvoj, ale také komunikaci vnitrofiremní i navenek. Vzdělávání budoucích profesionálů je tak opravdu velmi důležité. Proto mě velmi těší, že jsme mohli navázat užší spolupráci s OPF, kde jsou akademici otevření reflektovat zkušenosti z praxe a zahrnout je do vzdělávacích plánů.

Petra Zoubková
HR Process Manager & Randstad ambasadorka

minulé, současné a budoucí výzvy řízení lidských zdrojů v zemích V4.

Díky své spolupráci s OPF byla Petra spolu s dalšími experty přizvána k panelové diskusi k projektu Minulé, současné a budoucí výzvy řízení lidských zdrojů v zemích V4, který je financovaný Mezinárodním Visegrádským fondem. Projekt zkoumá úroveň řízení lidských zdrojů v podnicích, sleduje procesy, kterým organizace věnují svůj čas a úsilí, a také jaké jsou v tomto směru rozdíly mezi zeměmi V4. Na základě svých zjištění sestavuje doporučení, jak se podniky mohou v této oblasti zlepšovat. Více o projektu si můžete přečíst zde.

medailonek
Petra Zoubková
Petra Zoubková

Petra Zoubková

hr process manager & randstad ambasadorka

V Randstadu pracuji již devátým rokem a ve své roli procesní manažerky jsem zodpovědná za nastavení procesů pro všechny klienty Randstad Inhouse Solution na Moravě. V roli Randstad ambasadorky se zabývám spoluprací s univerzitami a vzděláváním v oblasti HR. Obor řízení lidských zdrojů jsem sama studovala a dobře si pamatuji, jak jsem byla vděčná za každý příklad z praxe. I proto mě baví a nabíjí, když mohu v rámci workshopů komunikovat se stejně zapálenými studenty, jako jsem byla kdysi já.