Marketing - obor snů?

Marketing jsou veselé obrázky a může ho dělat každý. Dobrý obchodník vleze oknem tam, odkud ho vyhodili dveřmi. To jsou ve zkratce oblíbená klišé panující o těchto dvou oborech. Jak je to s oběma profesemi na trhu práce skutečně?Oba obory patří mezi nejatraktivnější oblasti profesního zaměření a k velmi často inzerovaným pracovním nabídkám. Nahrává tomu i fakt, že se s růstem ekonomiky znovu zvýšil konzumní apetit zákazníků a firmy musí mnohem více bojovat o místo své značky na slunci.Expanduje k nám také stále více zahraničních společností a jedním z prvních kroků jsou samozřejmě investice do reklamy a obchodu. Obchodní a marketingové oddělení je zkrátka jedno z nejdůležitějších ve firmě – vždyť svou komunikací cílí různými nástroji přímo na klienty, takže počet nabídek na práci roste.

Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_116.jpg
Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_116.jpg

Jak podle firem vypadá schopný obchodník?

Umí dobře anglicky. V současnosti se minimálně komunikativní znalost angličtiny stala základem téměř každé obchodní pozice. Přestože se dnes angličtina vyučuje již od základní školy, často bývá kamenem úrazu při osobním pohovoru ve společnosti. Prvním doporučením tedy rozhodně je využívat veškeré možné dostupné zdroje pro prohloubení praktických jazykových znalostí.Dalším důležitým kritériem jsou předchozí pracovní zkušenosti anebo potenciál daného kandidáta. Některé pozice (zpravidla seniornější) přímo vyžadují předchozí obchodní praxi v daném oboru. Jiné společnosti naopak uvítají juniorní kandidáty s citem a nadšením pro obchod. Co se týče obchodních pracovních zkušeností, jsou nejvíce upřednostňováni kandidáti, kteří se nebojí získávání nových klientů (tj. akvizic).Obchodní pozice mají často nižší fixní plat a velkou část ohodnocení tvoří provize z prodeje – což by mělo být tou správnou motivací pro každého obchodníka. Pokud tedy máte rádi finanční jistotu a stálou pracovní dobu, doporučujeme zvážit, zda obchodní pozice pro vás bude to pravé. 

Chci „dělat marketing“… na co se připravit

Marketing a další související obory (komunikace, PR atd.) jsou dlouhodobě na špici zájmu při volbě studijního oboru nebo profesního zaměření. Pokud v tomto oboru chcete být úspěšní, doporučujeme zaměřit se na praktické znalosti v marketingu již při studiu a zúčastnit se třeba trainee programu nebo stáže v marketingovém oddělení.V práci samotné, pokud se chcete kariérně posouvat, je naprosto nezbytné se stále zajímat o novinky a celkové dění v oboru. Nyní je velmi populární online či digitální marketing, příkladem mohou být sociální sítě, které v dnešní době využívá ke své marketingové komunikaci čím dál tím víc firem. Další související oblastí jsou big data – tedy sběr údajů o uživatelích, jejich vyhodnocování a implementace těchto poznatků do marketingové strategie.Nástroje a technologie se zkrátka proměňují a inovují rychlostí blesku, podstata ale zůstává stále stejná – propagovat produkt či službu, oslovit potenciální zákazníky a tak podpořit prodej. Nejdůležitějším předpokladem kariéry v marketingu je kreativní a neotřelé myšlení, cit pro jazyk, inovativní nápady a obrovská flexibilita. Způsob práce obchodníka či marketéra se také poměrně dost liší podle toho, v jaké oblasti působí, a výběr této oblasti v začátku kariéry může být svým způsobem určující pro její další průběh. Ideální tedy je, pokud najdete svou parketu, kde se budete moci realizovat.I u nás v Randstadu se každý konzultant zaměřuje na vybrané oblasti tak, aby mohl být opravdovým profesionálem v daném oboru, měl přehled o trhu a hlavně, aby ho daný obor bavil.