Proticovidová
opatření ovlivnila celou řadu oborů a profesí, nejvíce však zasáhla
nekvalifikované pracovníky, ženy a mladší generaci, tedy lidi obecně na trhu
práce nejzranitelnější. Došlo k výraznému snížení pracovní migrace a
rozvoji nových digitálních dovedností, které umožnily změnit zažité pracovní
návyky a do budoucna přináší nové nastavení a způsoby výkonu práce. Vyplývá to
ze studie Flexibility@Work 2021 personálně poradenské společnosti Randstad.
Studie dále uvádí, že klíčovou roli při oživení trhu práce i ekonomiky sehrají
pracovníci zaměstnaní na dočasné a flexibilní úvazky. Umožňují totiž
společnostem rychle přizpůsobit velikost a složení týmu na základě aktuálních
potřeb, procesů a obchodních cílů.Dle nové
studie urychlila pandemie osvojení nových technologií, automatizaci a
digitalizaci až o jednu celou dekádu, a to významně změnilo svět práce a způsob
jejího výkonu. Výsledkem jsou nové formy zaměstnání, které nahrazují tradiční
smlouvy na plný úvazek na dobu neurčitou. V důsledku toho mohou do pracovního procesu
vstoupit i pracovníci, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou fungovat v
režimu tradiční 40hodinové týdenní pracovní doby, což dává zaměstnavatelům
přístup k širšímu spektru potenciálních uchazečů.„To, co vidíme na českém trhu, je postupné
mizení především psychologické bariéry, která bránila většímu zastoupení
zkrácených či flexibilních úvazků. Otevírá se tím tedy možnost jejich většího
podílu a pozvolný odklon od klasické práce na plný úvazek, tedy 40 hodin týdně
na jednom místě a u jednoho zaměstnavatele. V řadě případů totiž už stejně v
realitě zaměstnavatelé mají zkušenost s tím, že své zaměstnance fyzicky na
pracovišti nevidí, a tudíž ani nemohou kontrolovat, kolik hodin reálně pracují.
Tento přístup může zaměstnavatelům otevřít nové zdroje uchazečů o práci,” komentuje Jacek Kowalak, ředitel české pobočky společnosti Randstad.Změny se
přitom netýkají jen samotného nastavení úvazků, ale i způsobů a forem práce.
Vedle masivního příklonu k práci na dálku, jde i o výrazně větší zaměření
na technologie. Pokud se firmy budou chtít po skončení pandemie úspěšně
zotavit, musí již nyní myslet na to, aby jejich pracovníci byli připraveni
vyhovět nově vznikajícím byznysovým požadavkům, a zaměřit se tedy na zlepšení
flexibility pracoviště a rekvalifikaci svých lidí. „Technologie přispěly k polarizaci trhu práce, protože vytvářejí
mnohem více vysoce kvalifikovaných pracovních příležitostí a zároveň stále také
příležitosti pro lidi s nízkou či žádnou kvalifikací. Ohrožují tak především střední vrstvu pozic, tedy lidí,
kteří nejsou ani příliš kvalifikovaní ani nekvalifikovaní. Navzdory zvýšení
celkové zaměstnanosti bude v přímém důsledku automatizace v průměru každý sedmý
pracovník čelit ztrátě zaměstnání a každý třetí faktu, že se jeho profese
zásadně promění,“ dodává Kowalak.Dle studie by
v této oblasti měly pomoci i vlády jednotlivých zemí, a to intenzivnějšími
investicemi do nových řešení pro výkon práce, vzdělávání a sociální ochrany,
čímž přispějí k vytvoření udržitelného trhu práce. Velkou potenciální brzdou se
jeví fakt, že současné regulace trhu práce a zaměstnávání již nyní nereflektují
realitu a rozhodně neodpovídají budoucí podobě.„Máme příležitost stavět na zkušenostech z roku
2020 a od práce na dálku přejít k inteligentní práci,“ říká Jacek Kowalak: „To znamená
nejen pracovat z domova, což se samozřejmě týká jen části ekonomiky, ale také
pracovat lépe a efektivněji. Opustit zažitá schémata pracovního uspořádání – a
tady se už otevírá prostor i pro výrobní firmy. Musíme také přehodnotit
účelnost našich pracovišť, aby byla ještě vhodnější pro hybridní formy
interakcí, které usnadní postupný návrat k normálu a spíše umocní
rezistenci vůči podobným turbulencím do budoucna.“Studie také
zdůrazňuje, že pandemie COVID-19 způsobila větší narušení globální produktivity
než jakýkoli dřívější geopolitický konflikt nebo finanční krize. Firmy i
veřejné instituce se v roce 2021 zaměří zejména na její oživení, a to ve
třech klíčových oblastech: zlepšení flexibility pracoviště, provádění
rozsáhlých snah o rekvalifikaci a budování udržitelného trhu práce. Výraznou
roli v oživení globální ekonomiky sehrají i pracovníci zaměstnaní na
dočasné a flexibilní úvazky. 

Podrobnější informace si můžete přečíst ve studii Flexibility@Work 2021
společnosti Randstad, kterou lze stáhnout zde