Randstad News: nezaměstnanost v lednu vzrostla na 4,3 %

V lednu počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 16 882 na celkových 308 859 a podíl nezaměstnaných osob se zvýšil na 4,3 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 je to o 78 837 osob více. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 4,2 % a žen na 4,3 %.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve všech 77 okresech, největší v okresech - Jindřichův Hradec (o 19,4 %), Písek (o 18,0 %), Chrudim (o 13,6 %), Prachatice (o 12,2 %), Znojmo (o 11,4 %), Rakovník (o 11,4 %), Klatovy (o 11,2 %), Jeseník (o 10,9 %).

„Nezaměstnanost rostoucí zároveň se zvyšujícím se počtem volných míst indikuje, že se rozevírají nůžky mezi poptávkou zaměstnavatelů a nabídkou zájemců o práci. Lidé hledající zaměstnání nedisponují zkušenostmi a znalostmi, které firmy aktuálně požadují. Na trhu se pohybuje mnoho nezaměstnaných z oborů jako je gastro, služby nebo letecký průmysl, kteří své schopnosti nemají komu nabídnout. Na druhé straně stojí malá pružnost a nízká ochota firem přijímat zaměstnance, které by musely do nového oboru či pozice teprve zaškolit. To se netýká základních dělnických pozic, kde ovšem i platová hladina zůstává pod průměrem toho, co vydělávali aktuálně nezaměstnaní lidé ze zmíněných oborů. Ti tak v mnoha případech musí hledat práci mimo svůj obor a pod předchozí platovou hranicí," říká Jacek Kowalak, generální ředitel české pobočky společnosti Randstad.

ÚP ČR evidoval k 31. 1. 2021 celkem 325 425 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 6 843 vyšší než v předchozím měsíci a o 15 966 nižší než v lednu 2020. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (9,6), Sokolov (6,0), Ústí nad Labem (5,6), Jeseník (5,1), Bruntál (5,0), Znojmo (4,7), Most (4,6), Děčín (4,4).

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v prosinci 2020 v ČR 3,1 %, v EU27 7,4 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 3,1 % a v EU27 7,5 % .

Ve 3. čtvrtletí 2020 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda*) (dále jen „průměrná mzda“) celkem 35 402 Kč, což je o 1 716 Kč (5,1 %) více než ve stejném období roku 2019. Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,3 %, reálně tak mzda vzrostla o 1,7 %. Objem mezd se zvýšil o 1,9 %, počet zaměstnanců poklesl o 3,1 %. Proti předchozímu čtvrtletí činil růst průměrné mzdy ve 3. čtvrtletí 2020 po očištění od sezónních vlivů 5,8 %.

Medián mezd (31 183 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,1 %, u mužů dosáhl 33 261 Kč, u žen byl 28 825 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 16 612 Kč a 55 089 Kč.

* na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství.
Zdroj: MPSV, ec.europa.eu, ČSÚ