videopohovory a digitální hodnocení

  • zdarma pro naše klienty
  • jedno virtuální místo pro screening, pohovory, testování i zpětnou vazbu
  • možnost rychlého startu všech funkcionalit nebo jen zapojení do části procesu
  • snížení prostojů v náborovém procesu díky zapojení personalistů či hiring manažerů
  • digitální a zároveň osobní způsob komunikace zvyšuje míru angažovanosti kandidátů
  • úspora nákladů díky efektivnímu plánování, screeningu a předvýběru kandidátů
přečíst si článek

chci se dozvědět víc

vyberte jednu z možností

vyberte jednu z možností

General