Jedním ze stěžejních faktorů, který ovlivňuje loajalitu pracovníků, je úroveň flexibility, kterou jim zaměstnavatel nabízí. Jak vyplynulo z našeho průzkumu Workmonitor 2024, který jsme provedli mezi českými zaměstnanci, 42 % lidí by opustilo práci, která jim neumožňuje užívat si života. Pro čtvrtinu zaměstnanců je možnost pracovat z domu nutností a 27 % by odmítlo práci, která nenabízí flexibilní pracovní dobu. V Randstadu klademe na flexibilitu práce velký důraz. Rozhodli jsme se proto vytvořit projekt Flexi at Work Randstad, který je spolufinancován Evropskou unií a má za cíl zavádění flexibilní pracovní kultury do pracovního prostředí.

Flexi at work
Flexi at work

Celých 63 % respondentů průzkumu Workmonitor tvrdí, že je pro ně jejich soukromý život důležitější než ten pracovní. Není proto divu, že skloubení pracovních a rodinných záležitostí považuje spousta lidí za stěžejní. Mnozí zaměstnanci přizpůsobili svůj život tomu, že mohou pracovat na dálku nebo využívat různé flexibilní formy práce, a očekávají, že to tak bude i nadále. 

Zajímavé výsledky odhalil i náš interní průzkum mezi zaměstnanci. Když jsme se jich zeptali, jaké z nabízených forem flexibliní práce oceňují nejvíce, zjistili jsme, že nejpřínosnější a nejžádanější je home office (86 % respondentů), flexibilní pracovní doba (63,5 % respondentů) a práce na zkrácený úvazek (29 % respondentů).

quote icon

Na pracovní flexibilitu klademe opravdu velký důraz a velmi nás potěšilo, že v rámci dotazníkového šetření, které na konci roku 2023 ve firmě proběhlo, odpovědělo celých 92 % respondentů, že formy flexibility, které v Randstadu v České republice nabízíme, jsou dostačující.

Michaela Neumannová
HR Manager, Randstad Česká republika

projekt Flexi at Work Randstad

Náš projekt Flexi at Work Randstad, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus, se zaměřuje na vytvoření a zavedení systému práce se zaměstnanci, jejichž životní situace větší míru flexibility vyžaduje. Jedná se například o pečující osoby nebo o zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené.

quote icon

V Randstadu jsme si velmi dobře vědomi, že flexibilitu musíme poskytovat v různých podobách tak, aby všichni naši lidé mohli plně využívat jejích výhod. Klademe důraz na to, aby se všem zaměstnancům dostalo rovného a spravedlivého zacházení a aby všichni věděli, jaké druhy flexibilní práce mají ve firmě k dispozici. Současně ale také vnímáme individuální potřeby jednotlivých skupin našich zaměstnanců a pokud jejich aktuální životní situace vyžaduje vyšší formu flexibility, snažíme se jim vytvořit takové podmínky, které by vycházely vstříc jejich aktuálním potřebám.

Kateřina Vacková Mňuková
Administration & Development Manager, Randstad Česká republika

realizace projektu Flexi at work Randstad

Cílem projektu Flexi at work Randstad je zavádění flexibilní pracovní kultury do pracovního prostředí a vytvoření a zavedení systému práce se zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

Název projektu: Flexi at work Randstad
Registrační číslo: CZ.03.01.02/00/22_012/0003860
Doba realizace projektu: 1. 9. 2023 –⁠ 31. 12. 2024