Nebylo by úžasné mít jen samé skvělé kolegy a vedoucí? V reálném pracovním světě ale každý z nás někdy musí jednat s lidmi, kterým bychom se za jiných okolností raději vyhnuli. Situace se komplikuje o to více, pokud jde o přímého nadřízeného. Podívejte se na typologii 5 nejméně oblíbených šéfů a také návod, jak si udržet motivaci, pokud pro některého z nich zrovna pracujete.

3 osoby na pracovní schůzce
3 osoby na pracovní schůzce

1. mikromanažer (aneb šéf kontrolor).

Setkali jste se někdy s nadřízeným, který by svým lidem nesvěřil samostatný úkol, ani kdyby na tom závisel jeho život? Ano, přesně ten typ, který vám neustále dýchá na záda a tráví více času dvojitou kontrolou všeho, co děláte, než svou vlastní prací. 

jak si udržet motivaci:

 • Zkuste si získat jeho důvěru tím, že ho požádáte, aby vám svěřil menší projekt, který nesouvisí s vašimi běžnými povinnostmi v práci.
 • Při práci na projektu dávejte vedoucímu aktuální a detailní informace o jeho průběhu. Tím mu ukážete, že umíte dobře pracovat i bez dohledu, a zároveň ho nepřipravíte o pocit, že má vše pod kontrolou. 

A jak vám taková zkušenost může pomoci? Možná si díky ní váš nadřízený uvědomí, že jste více než schopni zvládat práci bez jeho neustálé asistence, a přestane kontrolovat každičký váš krůček.

2. duch (aneb neviditelný šéf).

Pravým opakem mikromanažera je šéf, který naopak není přítomen nikdy. Pracovat pro něj je ale naprosto stejně demotivující. Tento typ manažera nedává svým lidem žádné pokyny a často je nechává vést celé projekty bez pomoci, aby se pak na poslední chvíli objevil a zkritizoval odvedenou práci.

jak si udržet motivaci:

 • Trik, jak se vypořádat se šéfem-duchem, spočívá v tom, že se sami téměř stanete mikromanažerem! Když od něj dostanete úkol, nebojte se být asertivní. Zeptejte se, jak si přeje, abyste se ho zhostili.
 • Následně napište e-mail shrnující všechny podstatné úkoly a odpovědnosti, na kterých jste se dohodli. Průběžně pak posílejte pravidelné aktualizace, jak projekt pokračuje. Do těchto e-mailů zahrňte i jakékoliv dotazy a nejasnosti a patřičně je zdůrazněte.

Tak budete mít vše stvrzeno černé na bílém a až úkol dokončíte, váš šéf už nebude moci zpochybňovat to, co jste si původně dohodli. 

3. zloděj zásluh (aneb šéf, který si přivlastňuje vaše úspěchy).

Tento šéf miluje záři reflektorů. Na projektových schůzkách se jako první hlásí o slovo a náležitě si užívá pozornosti ostatních. Když ale dojde na skutečnou práci, je také první, kdo se vytratí. Obvykle se zase zázračně objeví ve chvíli, kdy je projekt dokončen, aby si připsal zásluhy za dobře odvedenou práci.

jak si udržet motivaci:

 • Ačkoliv vám to může být nepříjemné, nejlepším opatřením, které můžete v tomto případě udělat, je promluvit si se svým šéfem na přímo. Zeptejte se ho při vaší další schůzce, jak můžete získat uznání za práci, kterou jste odvedli na projektech X a Y (aniž byste ho obviňovali, že si vaše zásluhy přivlastnil).
 • Sledujte jeho reakci. Pokud zareaguje kladně, je hodně pravděpodobné, že si svého chování vůbec nebyl vědom. Jestliže se setkáte s negativní reakcí, postupujte opatrně. 

Pokud ani po vaší schůzce šéf neučiní žádné kroky, aby své jednání napravil, zkuste sami navázat kontakty i mimo váš současný pracovní tým a snažte se zviditelnit v očích ostatních důležitých osob ve firmě.

skupinka zaměstnanců živě hovoří
skupinka zaměstnanců živě hovoří

4. zákulisní hráč (aneb šéf, který si vybírá své oblíbence a uděluje jim zvláštní privilegia).

Tento šéf ve skutečnosti nikdy neopustil střední školu. Obklopuje se jen nejbližšími spojenci, se kterými si neustále něco šeptá bokem, zve je na tajné schůzky i na různé společenské akce mimo práci. Když se rozdělují zajímavé projekty, už ani nedoufáte, že byste je získali. Předem totiž moc dobře víte, že je šéf přidělí někomu ze skupinky svých vyvolených, rozhodně ne vám. 

jak si udržet motivaci:

 • Pokud se nechcete šéfovi podbízet, musíte se před ním blýsknout svými schopnostmi a dovednostmi.
 • Zkuste na něj zapůsobit tím, že budete na jedničku plnit úkoly, které vám zadá, a hlásit se i o projekty, které většina lidí odmítá.
 • Každý měsíc pošlete e-mail s podrobným popisem vašich klíčových úspěchů za dané období a požádejte o radu v oblastech, ve kterých byste mohli potřebovat pomoc.

Když se zapíšete do povědomí svého šéfa, začne vás vnímat jako důležitého týmového hráče a nedílnou součást vaší organizace.

5. manažer na dálku (aneb šéf, který postrádá schopnosti přímé komunikace).

Váš šéf je dost možná velmi zdatný ve své práci. Přesto předpokládejme, že není až tak zdatný v komunikaci. Takoví nadřízení neumí čelit emocionálnímu aspektu informací, které chtějí sdělit. Když svým lidem poskytují zpětnou vazbu, snaží se proto raději schovat za e-maily, místo aby s nimi mluvili osobně. To vede k mnohým nedorozuměním, jelikož příjemci jejich zpráv si tato sdělení často vyloží nesprávně nebo je pochopí ve zcela jiném kontextu, než bylo původně zamýšleno.

jak si udržet motivaci:

 • Převezměte iniciativu do svých rukou a naplánujte si se šéfem týdenní nebo měsíční schůzky z očí do očí. Pokud se vás zeptá na důvod, řekněte, že byste s ním rádi na svých projektech spolupracovali blíže.
 • Možná bude také nutné, abyste se během těchto schůzek ujali vedení - připravte si osnovu a zahrňte do ní otázky, které byste chtěli zodpovědět osobně, nikoli prostřednictvím e-mailu. Žádejte o zpětnou vazbu a ochotně ji přijímejte.

Existuje mnoho typů šéfů, kteří vám udělají ze života peklo - od diktátorů a vzteklounů až po ty, kteří se chovají neeticky. Většina lidí se během své kariéry setkání s nějakým problematickým nadřízeným nevyhne. Přestože je to nepříjemné, dá se taková situace přežít a dokonce i překonat díky trpělivosti a proaktivním krokům, které vám pomohou udržet si motivaci a také duševní zdraví.