Umělá inteligence mění dynamiku práce a její vliv na pracovní prostředí stále roste. Společnostem usnadňuje spoustu důležitých úkolů, pomáhá jim zefektivnit analýzu dat na výrobních linkách, automatizovat přípravu dokumentů nebo například lépe odhalovat podvody. Její využití je stále širší a z uživatelského hlediska navíc i přívětivější. Tím se stává dostupnější pro čím dál širší skupiny zaměstnanců. Tušíte, jak lidé ve vašem týmu na AI nahlíží, zda ji vnímají pozitivně, nebo v ní vidí hrozbu? 

RM_1258-tech.webp
RM_1258-tech.webp

Někteří pracovníci vítají umělou inteligenci a změny, které přináší, zatímco v jiných může vyvolávat obavy nebo znepokojení. Podle nedávného průzkumu CNBC/SurveyMonkey se čtvrtina pracovníků (24 %) obává, že jim AI vezme jejich práci. Na druhou stranu více než polovina respondentů uvedla, že se na jejich pracovišti o umělé inteligenci vůbec nemluví.

Jak tedy na toto téma zahájit se zaměstnanci smysluplnou konverzaci, řešit jejich případné obavy a diskutovat o výhodách, aniž byste při tom postupovali jako robot v porcelánu?

zjistěte, jak vaši zaměstnanci AI vnímají 

Zeptejte se svých zaměstnanců, co si o umělé inteligenci myslí. Je pravděpodobné, že se setkáte s více různými názory, od nadšení přes lhostejnost až po strach. Z výzkumu CNBC/SurveyMonkey vyplynulo, že obavy pociťují zejména mladší zaměstnanci a také pracovníci s nižšími platy. Naslouchejte jim, berte na vědomí jejich odlišné názory a dbejte na to, abyste jejich případné starosti nebagatelizovali nebo neodmítali.

vžijte se do jejich obav

Zjistěte, co způsobuje největší znepokojení. Někteří zaměstnanci se bojí, že jim jejich práci vezme stroj. Jiní se stresují z toho, že s novými technologiemi nedokáží udržet krok, nebo se jim možná celá myšlenka úplně nezamlouvá. Nesnažte se hned na místě najít pro vše nápravu a řešení. Ze všeho nejdříve projevte pochopení. Dejte svým lidem najevo, že je normální pociťovat obavy a že nasloucháte tomu, co říkají.

zapojte všechny do diskuse

Možná ještě neznáte všechny odpovědi na to, jak bude umělá inteligence zapadat do vašeho podnikání. To je naprosto v pořádku. Buďte v tom ke svému týmu upřímní a využijte toho jako příležitosti zapojit všechny do konverzace. Zeptejte se jich, jak by podle nich mohla AI zlepšit vaši práci. Povzbuďte je, aby přispěli svými nápady. Když se budou umělou inteligencí sami zabývat, může jim to pomoci lépe ji pochopit. A lidem, kteří jsou z ní nervózní, to může dokonce dodat pocit kontroly.

Womale smiling while sitting behind her desk, screens displaying financial information.
Womale smiling while sitting behind her desk, screens displaying financial information.

Ne všichni zaměstnanci vnímají AI jako hrozbu. Někteří v ní naopak vidí příležitost. Když jsme se v našem průzkumu Randstad Workmonitor 2024 zeptali, jaké dovednosti chtějí pracovníci rozvíjet, téměř čtvrtina (22 %) na prvním místě uvedla, že se chce naučit používat AI. Pokud těmto zaměstnancům takové školení nabídnete, může jim to pomoci kariérně růst a také se stát prvními advokáty, kteří budou umělé inteligenci ve vaší společnosti dělat mezi ostatními pracovníky dobrou reklamu.

zaměřte se na to, že AI má pomáhat, nikoliv nahrazovat

Nasměrujte konverzaci k podpůrné roli AI na pracovišti, zdůrazněte její schopnost automatizovat všední úkoly a zároveň vyzdvihněte nenahraditelnost lidského přístupu a kreativity.

Vezměte si jako příklad generativní nástroje umělé inteligence, jako je ChatGPT: jsou vynikající ve shromažďování již existujících myšlenek, ale nehodí se pro vytváření originálních idejí. Spoléhají se na lidskou vynalézavost, která jim pomůže objevit jedinečné koncepty, a na ověřování faktů, aby se vyhnuly „halucinacím“ (situacím, kdy umělá inteligence prezentuje nesprávné nebo vymyšlené informace, jako by byly pravdivé). Od vašich lidí se tak o to více očekává, že budou i nadále zárukou přesnosti a spolehlivosti a zdrojem neotřelých a kreativních nápadů. Díky tomu, že se AI postará o rutinní záležitosti, získají všichni více prostoru na to, aby se mohli soustředit na inovace a zajímavější úkoly.

podporujte kulturu neustálého učení

Je jen přirozené, že se některé role ve vaší organizaci vyvíjí nebo mění. Nikdy tomu nebylo jinak. Motivujte vaše lidi, aby se nebáli zvyšování kvalifikace, zlepšovali své stávající pracovní dovednosti nebo případně i zvážili rekvalifikaci, která jim umožní nabrat ve vaší firmě nový směr. Tento přístup je přínosný pro všechny. Zaměstnancům umožňuje učit se nové dovednosti a rozšiřovat své schopnosti a vaši organizaci posiluje proti případnému nedostatku talentů v budoucnu.

V digitální éře je nalezení vhodných lidí, kteří jsou „připraveni na umělou inteligenci“ a dokáží se přizpůsobit, důležitější než kdykoliv předtím. A i v této oblasti vám Randstad může pomoci. Kontaktujte nás a získejte přístup ke kvalitním a angažovaným uchazečům, kteří chtějí působit a růst na pracovišti vybaveném umělou inteligencí.