Vysoká fluktuace je noční můrou každé firmy, která potřebuje plánovat a udržovat provoz či výrobu na stabilní úrovni. Nejkritičtější období obvykle nastává s příchodem teplého počasí a sezónních prací. Letošní rok určitě nebude výjimkou. Díky aktuálnímu rozvolňování vládních opatření a otevírání služeb se dá dokonce očekávat mnohem dramatičtější situace než v dřívějších letech.

068.jpg
068.jpg

S příchodem prázdnin je každoročně spojena vyšší fluktuace, kterou ovlivňuje rozšířená nabídka různých brigád a sezónních prací během letních měsíců. Nabídky volných míst letos neporostou pouze v obvyklých oborech jako stavebnictví a zemědělství. S uvolňováním restrikcí se poptávka po pracovní síle zvyšuje především v oblasti gastronomie. Mnoho firem začalo hledat pracovníky či brigádníky, počet inzerátů práce se oproti dubnu navýšil o 27 % a brigád dokonce o 50 %. Množství uchazečů hledajících práci nebo brigádu je přitom zatím obdobné jako během minulých měsíců.* 

Zaměstnanci restaurací, hotelů a ubytovacích zařízení, kteří si během pandemie museli hledat jinou práci, se spolu s otevíráním služeb začnou vracet ke svým původní profesím. A to není dobrá zpráva pro výrobní podniky a logistické společnosti, ve kterých během pandemie tito pracovníci nalézali náhradní uplatnění. Stejně tak lidé, kteří práci hledají teď nebo začnou v průběhu následujících týdnů, budou mít možnost většího výběru a zejména pro sezónní práce nejspíš upřednostní služby v oblasti gastronomie a turismu. 

kolik stojí vysoká fluktuace?

Časté personální změny stojí mnoho času a velké peníze. Vysoká fluktuace znamená vyšší náklady na personální inzerci a lidské zdroje, stejně jako více práce pro HR oddělení. K tomu se navíc přidávají výdaje za školení nováčků a jejich počáteční nízkou produktivitu, která v případě výběru méně kvalitních kandidátů často pokračuje i po skončení zkušební doby.

I u nejjednodušších pozic se náklady na školení mohou vyšplhat do závratných čísel, pokud je musíte často opakovat. Ukažme si to na příkladu jednoduché pozice baliče, u které zaškolení do 100% produktivity trvá pouze jeden týden:

  • ve firmě pracuje 500 zaměstnanců
  • měsíční fluktuace je 5 %
  • náklady na školení dosahují 6000 Kč za jednoho zaměstnance 

Kalkulace nákladů pro společnost s 500 zaměstnanci při měsíční fluktuaci 5 % vychází přes 1,8 milionů Kč ročně! A teď si představte, jak tyto výdaje vzrostou, pokud se jedná o náročnější pozice operátora nebo obsluhy strojů, kde se ceny za školení pohybují v řádu desetitisíců korun za osobu. 

Fluktuace proto představuje velký problém, který dokáže nepříjemně provětrat váš rozpočet. Jak ji ale, zejména v době, kdy se otevírá trh a rozšiřuje nabídka volných pozic a brigád, můžeme zabránit?

jak zatočit s fluktuací

Časté odchody a personální změny způsobují potíže mnohým z našich klientů. Rozhodli jsme se proto najít řešení šité na míru jednotlivým organizacím a pracovním pozicím, kterých se fluktuace týká, a zajistit, aby se držela na minimálních číslech. Využíváme k tomu prověřené procesy, které díky sdílení zkušeností mezi našimi pobočkami v tuzemsku i v zahraničí pravidelně zdokonalujeme. 

986.jpg
986.jpg

Mezi nejvýznamnější kroky, které ke snížení fluktuace podnikáme, patří:

cílený recruitment

Nejpřímější cesta k loajálním zaměstnancům vede přes identifikaci těch správných lidí už během náboru. Základem je kvalitní výběrové řízení a přesná definice potřeb a očekávání na danou pozici. 

Často se setkáváme s tím, že popis pracovní pozice neodpovídá opravdové náplni práce. Následkem toho se očekávání nováčků liší od reálné situace, a to obvykle vede k odchodům brzy po nástupu. Pokud se tomu firma chce vyvarovat, musí její recruiteři dobře znát pracovní prostředí a také umět uchazeče s pozicí správně seznámit. 

Našim konzultantům se například velmi osvědčilo využití fotek nebo videa přímo z výroby. Díky jejich zhlédnutí si kandidáti ještě před podpisem smlouvy udělají realistickou představu o tom, co je v nové práci čeká.

adaptace

Základním předpokladem nízké fluktuace je spokojenost zaměstnanců. Mezi významné kroky, které k ní přispívají, patří bezproblémová adaptace nováčků. Té napomůže správně nastavený systém zaškolování, který by měl být postavený na míru podle náročnosti pozice, a fungovat v souladu s procesy celé společnosti.

komunikace

Abyste se ujistili, že jsou zaměstnanci opravdu spokojení, potřebujete s nimi komunikovat a pravidelně zjišťovat, jak se jim v práci líbí. Nováčků byste se měli dotazovat na měsíční bázi, u stálých zaměstnanců pak postačí jednou za čtvrtletí. 

Dotazníky spokojenosti sice pravidelně využívá mnoho společností, ne vždy jim ale přináší spolehlivé výsledky. Abyste je získali, musíte nejen identifikovat potřeby a nedostatky zaměstnanců, ale také je správně vyhodnotit a následně přijmout na základě vašich zjištění adekvátní opatření. A zejména pak zpětně komunikovat zaměstnancům, jak jste s jejich zpětnou vazbou naložili.

people management

Mnoho firem podporuje rozvoj vedoucích pracovníků pomocí různých manažerských programů a školení. Často se však stává, že do nich zapojuje pouze nejvyšší management. Rozvoj manažerských a komunikačních schopností je ale velmi důležitý i u řadových vedoucích a přímých nadřízených. Právě oni nejčastěji jednají s běžnými pracovníky a vytváří atmosféru na pracovišti. Investice do školeni měkkých dovedností se proto vyplatí i u mistrů a teamleaderů.

finanční ohodnocení

Správné nastavení mzdové politiky a benefitního systému je základním stavebním kamenem zaměstnanecké spokojenosti. Každé odvětví a každá pozice mají své specifické charakteristiky, proto nelze vytvořit jedno obecné řešení vhodné pro všechny. Když se na nás naši klienti obrací s žádostí o pomoc, provádíme proto nejprve detailní analýzu jejich konkrétních potřeb a řešení tomu pak vždy přizpůsobujeme.

Mzdovou politiku ale nestačí jen dobře nastavit. Je také nezbytné umět ji pracovníkům představit a vysvětlit jim veškeré detaily natolik dobře, aby si bez problému sami mohli spočítat, co jim práce u vás přináší, a v čem se liší od dalších nabídek.

Klasickým příkladem mohou být roční bonusy, které si zaměstnanec nerozpočítá do měsíčních příjmů. Nabídku konkurence s vyšším základním platem, do kterého jsou bonusy již zahrnuty, pak vnímá jako atraktivnější, přestože může v důsledku znamenat značně nižší výdělek.

školení a rozvoj

I zde platí, že o kariérní rozvoj nemají zájem pouze manažeři. Také mnozí pracovníci na dělnických pozicích ocení, když dostanou možnost vzdělávat se a získávat informace ohledně nových postupů, vybavení, strojů a dalších novinek z oboru.

společenské události

Pravidelné společenské události a oslavy v zaměstnancích budí pocit sounáležitosti s firmou i s kolegy. Z “naší” firmy, ve které pracuje spousta kamarádů, se rozhodně neodchází tak snadno jako z cizí firmy plné neznámých lidí.

 

*zdroj: fajnbrigady.cz