Pandemie značně změnila přístup lidí k výběru zaměstnavatele. Výsledky letošního průzkumu zaměstnaneckých preferencí Randstad Employer Brand Research odhalily, že kvalifikovaní kandidáti firmy hodnotí i podle kritérií, na která dříve nekladli až takový důraz. Uchazeči teď začínají věnovat velkou pozornost tomu, jak je potenciální zaměstnavatel odolný vůči případnému omezování byznysu, i jakou má obor jeho podnikání perspektivu do budoucna.

Man and woman having a conversation
Man and woman having a conversation

Jaký obor považují Češi za nejatraktivnější?

Bez ohledu na vzdělání či věk se Češi svorně shodnou na tom, že první místo na pomyslném žebříčku atraktivity oborů již tradičně zaujímají informační technologie. Na dalších příčkách však došlo oproti předchozím rokům ke změně. Preference účastníků průzkumu se lišily i podle jejich vzdělání. Vysokoškoláci například na druhou pozici umístili farmaceutický průmysl a na třetí místo pak automobilový průmysl. Zaměstnanci se střední školou zase na druhé příčce vyměnili média za automobilový průmysl a na třetí podnikové služby za výrobu. Na opačný konec žebříčku staví obě skupiny obchod, logistiku, stavebnictví a bankovnictví. 

quote icon

Výsledky letošního hodnocení oborů jsou poměrně zajímavé. Prvenství informačních technologií je dlouhodobým trendem, obor nabízí nadstandardní podmínky a během pandemie silně rostl a umožnil fungování i dalších sektorů, je tedy logické, že jeho atraktivita ještě rostla. Na dalších příčkách se však objevují i obory, které během nouzového stavu zápasily s mnoha problémy a zažívaly útlum, například automobilový průmysl a výroba obecně. Aktuální vývoj ale ukazuje, že i tyto obory jsou odolné vůči podobným turbulencím, navíc v nich masivně postupuje automatizace a nabízejí tudíž poměrně jasnou perspektivu do budoucna.

Jacek Kowalak
ředitel personálně poradenské společnosti Randstad

O průzkumu Randstad Employer Brand Research (REBR):

Nezávislý průzkum zpracovává pro Randstad společnost TNS Kantar na základě vlastní vyvinuté metodiky. Je založený na vnímání obecné populace v dané zemi. Průzkum zkoumá úroveň atraktivnosti zaměstnavatele u 150 největších zaměstnavatelů z privátního sektoru v zemi, které zná alespoň 10 % populace. Letošní ročník je 21. v řadě a zahrnuje 6 493 firem a více než 190 000 respondentů ve 33 zemích. V České republice se průzkum uskutečnil po čtvrté, a to na vzorku 4 750 respondentů. Reprezentativní vzorek respondentů zahrnuje zaměstnané (64 %) a nezaměstnané (4 %) osoby, studenty (11 %), OSVČ/podnikatele (6 %), ženy/muži v domácnosti (7 %) ve věku 18 až 65 let, přičemž věková skupina 25–44 let je navýšena oproti ostatním skupinám. Dotazování prostřednictvím online dotazníku proběhlo mezi 1. - 31. lednem 2021.