S jakými překážkami se zaměstnavatelé letos nejčastěji setkávají během výběrových řízení a jak je plánují řešit? Kdo se v tomto roce chystá nabírat zaměstnance a jakým způsobem je chce oslovit?  Na to jsme se v našem průzkumu HR trends zeptali vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů a nyní vám přinášíme jejich odpovědi, které nastiňují převažující trendy v HR pro rok 2021.

Kde firmám nejvíce chybí zaměstnanci a jaké oblasti chtějí posílit o novou pracovní sílu? Podle výsledků našeho průzkumu HR trends potřebují letos společnosti nabírat hlavně do výroby (67 %), obchodu (25 %) a technicky zaměřených oddělení (25 %). 

Důvody, kvůli kterým podniky musí hledat nové zaměstnance, se od loňska příliš nezměnily. Mezi ty nejzásadnější patří podle 62 % respondentů i letos fluktuace pracovníků. Více než třetina jako hlavní důvod uvádí obchodní růst a 29 % pak otevření nového oddělení nebo start nového produktu. Více jak čtvrtina účastníků průzkumu se pomocí přijímání pracovníků snaží své firmě zajistit nové znalosti a schopnosti. Pětina potřebuje posily díky expanzi společnosti v tuzemsku nebo do zahraničí a stejné množství pak z důvodu odchodů stávajících zaměstnanců do penze. 

Jaké jsou největší překážky v náboru?

Nejzávažnějším problémem, se kterým se firmy při hledání pracovníků aktuálně potýkají, jsou chybějící dovednosti uchazečů. Téměř dvě třetiny dotazovaných si stěžovaly na to, že jejich uchazeči často postrádají zkušenosti v požadovaném oboru, necelou třetinu pak trápí, že praxe jejich kandidátů nedosahuje dostatečné délky. O mnoho lepší to ale podle zaměstnavatelů není ani s měkkými dovednostmi zájemců o práci. Umění komunikace, předpoklady pro fungování v týmu nebo schopnost ho řídit jim podle více jak pětiny dotazovaných také často schází. Velmi obvyklou překážkou bývá i nedostatečná znalost cizích jazyků.

Pomohou školící programy i větší flexibilita

A jak tuto situaci hodlají firmy řešit? Necelá polovina zaměstnavatelů se rozhodla zlepšit svým lidem plat a benefity. Doufají, že si tím pomůžou nejen ke kvalitnějším a zajímavějším uchazečům, ale lepší ohodnocení poslouží i k udržení stávajících pracovníků a zvýšení jejich loajality. Mnoho firem také došlo k závěru, že nemá velký smysl zdlouhavě a často navíc i marně pátrat po lidech s vyhovujícími dovednostmi, když si je mohou sami „vychovat”. S investicí do vzdělávacích programů a nabídkou různých školení tak počítá 45 % dotazovaných. 

Kdo chce mít na výběr z co největšího množství uchazečů, musí otevřít dveře co nejširšímu spektru zájemců. A to si jistě velmi dobře uvědomuje 31 % z námi oslovených HR manažerů, kteří letos svým zaměstnancům chtějí nabídnout flexibilnější pracovní podmínky. Někteří se pak situaci rozhodli řešit pomocí externí výpomoci. Necelá čtvrtina počítá s tím, že bude častěji využívat externí dodavatele a 13 % hodlá zaměstnávat cizince. Stejný počet HR manažerů pak bude nedostatek lidí řešit najímáním většího množství pracovníků na částečný úvazek.

Kde budou firmy nové posily shánět?

Při hledání nových lidí teď firmy nejčastěji využívají doporučení stávajících zaměstnanců (88 %), pracovní portály (83 %) a také se spoléhají na pomoc personálních agentur (59 %). K dalším oblíbeným prostředkům sloužícím k oslovení zaměstnanců se řadí i firemní kariérní webstránky (56 %) nebo různé profesní a sociální sítě, které používá více než třetina oslovených. Mezi méně běžné metody pak patří využití služeb úřadu práce (16 %) nebo účast na pracovních veletrzích (13 %). Do pracovní inzerce v tisku plánuje investovat jen každá desátá firma a s náborem na univerzitách počítá pouze 8 % oslovených.

Osobní setkání vedou

A pomocí jakých metod hodlají firmy výběr nových lidí provádět? Z našeho průzkumu ale vyplynulo, že nejpoužívanější metodou výběrového řízení zůstane u drtivé většiny společností (96 %) osobní pohovor. Vzhledem ke stále nejisté situaci s COVID-19 se ve stále větší míře jedná především o online podobu, minimálně v začátcích výběrového řízení. zdaleka to neplatí jen pro kvalifikované pozice, online nábor je už dnes běžný i  většiny manuálních profesí.  

Dvě třetiny námi dotazovaných HR vedoucích chtějí také využívat pohovory založené na kompetencích, více než polovina zapojí screeningové pohovory a 42 % se uchýlí k ověřování referencí. Dříve tolik oblíbená assessment centra hodlá v tuto chvíli provádět pouze 14 % respondentů a ještě o něco méně (12 %) zařadí do výběrového řízení i psychologické testy.

O průzkumu HR trends: 

Report HR trends přináší informace o různých trendech a vývoji v oblasti HR a náborových praktik v České republice. Klíčová témata obsažená v reportu zahrnují oblasti jako získávání a udržení zaměstnanců, náborové praktiky, strategie lidského kapitálu, výzvy v podnikání způsobené dopadem pandemie koronaviru, stejně jako strategie, které přijaly společnosti po celé zemi, aby se vyrovnaly s krizí a obnovily své podnikání. Průzkumu Randstad HR Trendy se zúčastnilo přes 150 osob s rozhodovací pravomocí a vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů, kteří působí v mnoha různých oborech v České republice. Dotazování probíhalo v období únor - duben 2021.