Musíme omezit výdaje a začít šetřit! Tuto větu dnes v různých obdobách slýchají zaměstnanci naprosté většiny firem. Požadavek na úsporu se v době covidové stává tématem stále aktuálnějším a nevyhýbá se téměř žádné oblasti, lidské zdroje nevyjímaje. Rádi bychom vám proto představili spořící systém, který se nám velmi osvědčil. Pomohl nám nejen ušetřit náklady za pracovní sílu, ale i vyřešit palčivé problémy jako nadměrná fluktuace nebo absence.

588%20(1).jpg
588%20(1).jpg

Když přijde řeč na výdaje za lidské zdroje, každého hned napadne mzda pracovníků nebo odměna, kterou za ně zaměstnavatel vyplatí personální agentuře. To jsou přímé a také nejvíce viditelné náklady. Ty ale ve skutečnosti představují pouze špičku ledovce. Když se podíváte pod hladinu, najdete mnoho dalších nákladů. A právě na ně se musíte zaměřit, pokud chcete opravdu ušetřit. 

Kolik umíme ušetřit?

To si můžeme ukázat na příkladu výrobní  společnosti, kde se při headcountu 190 lidí za rok odpracuje 150 000 hodin. Implementací doporučení, která navrhne Randstad:

  • sníží roční fluktuaci o 10 % (z 65 % na 55 %)
  • zefektivní a zrychlí trénink nováčků z původních 40 hodin na 32 (tedy o 1 směnu)
  • zároveň se zvedne fulfillment plnění objednávek o 3 % z původních 92 % na 95 %
  • produktivita zaměstnanců se zvýší o 4 % (ze 70 % na 74 %), což znamená úsporu přes 1,1 mil Kč!
cost2.png
cost2.png

A jak to děláme? Pomocí optimalizace procesů, které tyto nepřímé náklady řídí. Vycházíme z našich dlouholetých zkušeností a používáme standardizované postupy, které pak každé společnosti upravíme na míru. Podívejte se, jak postupujeme. 

Jak zkrotit neviditelné náklady

Když nás klient osloví s požadavkem na snížení nákladů, musíme se nejprve podívat na to, co se u něj zrovna děje. Pobudeme v jeho společnosti několik dní, poznáme výrobu a popovídáme si se zaměstnanci. Jen tak dokážeme porozumět systému a nastavení ve firmě, pochopit atmosféru a vztahy na pracovišti. To vše je totiž důležitým startovním bodem pro naši práci. 

Na základě zhodnocení aktuální situace ve firmě připravíme návrh na nastavení nových procesů, které povedou ke zlepšení v oblasti nepřímých nákladů. Vycházíme při tom nejen z našich poznatků, ale zároveň i ze zkušeností nabytých na dalších projektech i v rámci naší zahraniční spolupráce. Co vše spadá do oblasti nepřímých nákladů na lidské zdroje a jak je dokážeme snížit?

Zvýšení produktivity 

Nízká produktivita stojí peníze. Ne vždy ale její řešení spočívá jen v zaměření se na jednotlivé osoby a jejich výkon. Někdy celá věc vyžaduje komplexnější pohled.  Pomoci může například snížení přesčasů, lepší nastavení směn nebo zkrácení a zefektivnění doby tréninku nováčků.

Snížení fluktuace

Časté personální změny a odchody zaměstnanců s sebou obvykle nesou další náklady. Musíte počítat s většími výdaji na personální inzerci, nábory a lidské zdroje obecně. Přidejte zaškolení nováčků, jejich počáteční neproduktivitu a vícenáklady se začnou šplhat do velmi nesympatických čísel. Jak ale fluktuaci můžeme zabránit? V prvé řadě tím, že se zaměříme na proces výběru a náboru zaměstnanců a pomůžeme vám ho nastavit tak, abyste do svých řad přijímali jen ty správné lidi. Naši pozornost ale soustředíme i na současné zaměstnance. Zjišťujeme jejich spokojenost a  připravujeme speciální programy zaměřené na jejich udržení i vzdělávání manažerů v oblasti vedení lidí.

Snížení absence

Stejný problém jako fluktuanti představují i zaměstnanci, kteří u vás sice pracují dlouho a věrně, ale zato jen občas. Náklady na časté absence se projevují v podobě přesčasů ostatních zaměstnanců, neproduktivitě nováčků nebo přímo snížením výroby. Řešení opět začíná u výběru těch správných lidí, pokračuje různými motivačními programy na zvýšení docházky a dále i efektivními kontrolami neschopnosti a dalšími opatřeními.

Kratší a efektivnější školení

Velký náklad především ve výrobních společnostech představuje zaškolování zaměstnanců. Čím déle trvá, tím více se prodlužují neproduktivní hodiny nováčků a také zatížení školitelů a mistrů. Správnou identifikací náplně práce a nastavením tréninkového plánu lze přitom časovou náročnost významně zkrátit a tím ušetřit spoustu času i peněz.

Nastavení plánování a řízení práce

Plánování tvoří velmi důležitou součást výroby a právě na něm mnohdy její úspěšnost stojí. S optimalizací a nastavením plánovacího procesu na míru máme bohaté zkušenosti a dokážeme tak našim klientům ušetřit nemalé prostředky i spoustu starostí.

Další oblasti úspor

Výše zmíněné oblasti představují nosný základ, na kterém při sestavování našeho spořícího programu stavíme. Na něj ale navazuje mnoho dalších cest a možností, kde i poměrně drobnými úpravami dokážeme udělat velké změny a ušetřit. 

Významných úspor lze dosáhnout například úpravou systému odměňování, který je hlavním lákadlem nejen pro nové zaměstnance, ale především silným nástrojem pro jejich udržení. Velmi dobře také víme, jak náročná může být správa pracovníků po administrativní stránce. Jsme proto připraveni využít naše časem prověřené a dobře optimalizované procesy a převzít starosti o vaši agendu tak, abyste se mohli věnovat tomu nejdůležitějšímu - vašemu podnikání.

Chcete také ušetřit náklady na lidské zdroje? Ozvěte se nám!