Jak na agenturní zaměstnance

V situaci, kdy nezaměstnanost trvale klesá již 2 roky a nyní prolomila hranici 4 %, je řízení kontinuálního náboru flexibilní pracovní síly skutečnou výzvou (nechceme-li použít přímo termín noční můra). Jsme v situaci, kdy se dá říci, že kdo chce a může pracovat, již někde pracuje. Pokud bychom se tedy chtěli při náboru zaměřit na lidi bez práce (ať už registrované na úřadu práce nebo ne), s velkou pravděpodobností budeme cílit na skupinu, která nemá o práci zájem, nemá pořádné pracovní návyky a její produktivita je riziková.

U společností, kde potřeba pracovníků v průběhu roku stoupá o desítky až stovky podle výrobního či sezónního cyklu, není řešením klasická spolupráce s agenturou práce pro dodávku lidí z lokálního trhu či ze zahraničí. Pokud se jedná o běžnou spolupráci, agentura má zpravidla více klientů a při obecném nedostatku lidí logicky dodává pouze tam, kde je to pro ni výhodné a jednoduché.

056.jpg
056.jpg

Služba "in-house"

Řešením pro firmy, které periodicky řeší nábory lidí na jakékoli úrovně pozic a potřebují využít institutu agenturních pracovníků, je jednoznačně mnohem užší a propracovaný systém spolupráce s agenturou práce známý pod obecným označením „in-house“ nebo „on-site“ služby. Zjednodušeně to znamená, že agentura práce vyčlení tým, který pracuje výlučně pro daného klienta, zpravidla i sídlí v jeho prostorách a takříkajíc je součástí řady procesů v dané firmě (nejen náborových). Jedná se více o partnerský vztah než o pouhý vztah klient – dodavatel a jako takový také vyžaduje od klienta (tedy od firmy, která tímto způsobem chce řešit otázku flexibilní pracovní síly) mnohem větší zapojení a také ochotu „pustit“ si tohoto partnera „k tělu“. Bez něj totiž nelze očekávat skutečný přínos, kterým je dodávka pracovníků podle měnících se potřeb klienta a především úspora přímých i nepřímých nákladů na straně klienta.

Řešení šité na míru

Randstad Inhouse Services (RIS) je v rámci inhouse způsobů spolupráce ojedinělý tím, že se jedná o ucelený koncept s pevně danými fázemi a procesy, který se zároveň vždy šije danému klientovi na míru. Každému startu inhouse projektů předchází zpracování Business Scanu (analýza situace a procesů u klienta spojená s analýzou pracovního trhu a konkurence v okolí), který identifikuje slabší místa a odhalí veškerá úskalí konkrétního projektu a navrhne řešení dané situace. Dále v průběhu spolupráce poskytuje agentura pravidelná doporučení k dosažení 100% naplnění požadavků na personální sílu. Součástí konceptu jsou také cost savings programy, kde dosahujeme úspor zejména nastavením procesů a optimalizací ideálního pool-managementu, snižováním nemocnosti a fluktuace a v neposlední řadě převzetím vybraných činností a procesů klienta pod náš onsite team. Jedná se o činnosti, které umíme dělat lépe a efektivněji a klient se může soustředit na svůj core-business.

Inhouse koncept vyžaduje unikátní přístup klienta a je postaven na principu vzájemné spolupráce a partnerství, nikoliv jen vztah objednatel/dodavatel.  Jinými slovy to pro společnost, která se jej rozhodne využívat, znamená také práci na její straně. Randstad působí přímo v závodě klienta a organizuje pravidelné KPI meetingy a týdenní telefonáty. Jsme velmi důslední v požadavcích na sdílení informací a snažíme se také měnit vnitřní procesy klienta spojené s náborem a péčí o zaměstnance tak, aby byly efektivnější. Chceme a potřebujeme být maximálně “provázáni“ s klientem a mít veškeré informace nutné k efektivnímu působení.

Kromě samotného faktu, že přebíráme starost o celkový nábor, je pro nás důležité vnímat vše v kontextu. Proto naše doporučení často zdánlivě nesouvisí přímo se samotným náborem, ale věnují se dalším faktorům, které identifikujeme jako potenciálně ohrožující. Typicky se jedná o doporučení na úpravu délky a nastavení směn, na zlepšení či změny adaptačního procesu, procesu hodnocení, komunikace atd. Naším cílem je vždy optimalizace nákladů klienta a tím i jeho lepší výsledky. A to do té míry, že někdy můžeme být tím, kdo poukazuje na nedostatky a říká nepříjemné věci. I o tom je koncept inhouse services.