Pracoviště vybavená nejmodernějšími technologiemi, chytré telefony a počítače, které lidem umožňují spolupracovat, aniž by se vůbec museli potkat. Taková je dnes realita v mnoha firmách. Při pohledu na množství lidí, kteří žijí se zrakem neustále upřeným na displej mobilu, by se téměř mohlo zdát, že přesně to je splněným snem většiny zaměstnanců.

1001.jpg
1001.jpg

Provedli jsme na toto téma rozsáhlý průzkum a naše zjištění jsou zajímavá. Zdaleka ne všichni vítají digitalizaci s nadšením. Ač už si svůj pracovní den bez všech možných technologických vymožeností představí jen těžko, v jednom se 9 z 10 zaměstnaných Čechů jednoznačně shodne: nad osobní kontakt není!Technologie čím dál více mění a ovlivňují způsob, jakým žijeme, pracujeme a bavíme se. Usnadňují nám komunikaci, zlehčují běžné činnosti, ale podle mnohých lidí jejich narůstající vliv na náš pracovní život nepřináší zdaleka jen to dobré. Kolem poloviny všech zaměstnanců se nám v průzkumu Randstad Workmonitor svěřilo, že jim v práci chybí kontakt s lidmi “z masa a kostí“ a připadají si příliš odtrženi od svých spolupracovníků.Postěžovali si na menší počet příležitostí, jak se potkat s kolegy v reálném světě a také jim vadí, že díky využívání technologií přibývá digitální komunikace, zatímco klasické schůzky z očí do očí mizí. A to vše i přesto, že drtivá většina lidí vnímá osobní setkání jako jednoznačně nejlepší způsob, jak s někým komunikovat.

Kde může být také zakopaný pes?

Je ovšem nutné dodat, že problém pro spoustu lidí zdaleka nepředstavuje jen nedostatek osobního kontaktu, ale také nedostatek technických informací a znalostí. V našem průzkumu Randstad Workmonitor se nám 52 % dotazovaných přiznalo, že by potřebovali další školení, aby s technickým vývojem dokázali udržet krok a mohli to, co nabízí, opravdu dobře využít ve svůj prospěch. To je určitě důležitá zpráva pro všechny zaměstnavatele, kteří chtějí modernizovat prostředí svých firem.Nestačí jen zajistit špičkové technické vybavení a prostředky. V prvé řadě je nutné poskytnout zaměstnancům odpovídající zaškolení a také příležitost, aby se s novinkami dobře seznámili a sžili.

Ztrácíme díky digitalizaci na lidskosti?

A jaký mají technologie vliv na celkový stav naší společnosti? Podle názoru 62 % českých zaměstnanců se díky nim stává méně lidskou. Jen 39 % si myslí, že technický vývoj by naopak díky svému globálnímu dosahu mohl k její větší humanizaci přispět.Zajímavé je, že v tomto ohledu se Češi projevili jako nejskeptičtější národ ze všech 34 zemí, ve kterých byl proveden náš průzkum.